Participatie bij gebiedsontwikkeling - 28 mei

Amsterdam heeft een grote woningnood en wil veel woningen bijbouwen. Ook moeten veel bestaande sociale huurwoningen gerenoveerd worden om bij de tijd te blijven en heeft de stad de ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn.

Het college heeft tegelijkertijd bewonersparticipatie en democratisering als speerpunten. Dit zorgt voor een spanning tussen enerzijds haast maken met stedelijke vernieuwing en anderzijds huidige en toekomstige bewoners zorgvuldig mee laten praten. Ook is de vraag: op welke trede van de participatieladder willen we staan? Nemen we genoegen met informeren of zijn we pas tevreden als bewoners zelf aan het roer staan?

Stadsgesprek

Tijdens het stadsgesprek ‘Mond houwen, we gaan bouwen’ van Kennisnetwerk Amsterdam worden de dilemma’s verkend die dit met zich meebrengt en komen we aan de hand van praktijkvoorbeelden tot oplossingen.

Datum: Dinsdag 28 mei
Tijd: Inloop vanaf 15.30. Bijeenkomst van 16.00-17.30 uur met aansluitend een netwerkborrel.
Sprekers: Kevin van Beek (!WOON)
Locatie: Amsterdams Marionetten Theater, Nieuwe Jonkerstraat 8

Aanmelden met een mail naar: info@kennisnetwerk-amsterdam.nl

Kijk hier voor meer info