Stichtingsraad HYA / 21 april: jaarverslag en thema leefbaarheid

HYA organiseert op 21 april een online bijeenkomst voor aangesloten huurdersverenigingen en bewonerscommissies. We zullen onder meer spreken over het jaarverslag en de jaarstukken van HYA. Maar we gaan het ook hebben over leefbaarheid. 

De pas opgerichte werkgroep Leefbaarheid, kwetsbaren en ouderen van HYA zal kort vertellen waar zij mee bezig is. Maar bovenal wil zij van de achterban horen wat zij in hun buurt zien. ‘De leefbaarheid staat onder druk’, wordt er in het jargon van beleidsmakers gezegd. Maar wat betekent dat in de buurten? Wat zien huurders gebeuren? We halen de huurdersstem op.

Wanneer: woensdag 21 april, 19:30 
Waar: 
online. U hoeft niks te installeren. U krijgt een uitnodiging met de link.

Heeft u hier ook interesse in: mail dan even naar info@hya.nl.

huurdersorganisatie