Welkom bij HYA

Wij zijn de belangenbehartigers van huurders van Ymere Amsterdam – Lees meer over wat wij doen

Nieuws

TOOLKIT HYA
seniorenwoningen

Nieuws

Drie sterke BC’s erbij! 

energietoeslag

Nieuws

Intense beleidsdagen

Neem een een kijkje bij Platform y Platform Y is het platform waar jonge Ymere-huurders (t/m 35 jaar) hun mening laten horen over thema’s als woningnood, doorstroming, woonkwaliteit en duurzaamheid.  Kijk eens op de site van Platform Y.

.

Nieuws

Successen en tegenvallers van de achterban van HYA

‘Wat zijn uw plannen voor 2022 en wat zijn uw successen en tegenvallers van vorig jaar’. Dit waren de vragen die centraal stonden tijdens de bewonerscontactavond begin dit jaar.

Lees meer

Beleidsdocumenten van HYA

Beleidsplan 2021-2025

Nederland zit in een wooncrisis, een klimaatcrisis en we komen net uit een coronacrisis. De verwachting is dat al deze crises de aankomende jaren van grote invloed zullen zijn op de huurderswereld in Amsterdam. Het zijn de huishoudens met de laagste inkomens die er door deze crises het hardst op achteruit gaan.

HYA wil er samen met Ymere voor zorgen dat ondanks deze crises Amsterdam een leefbare stad blijft voor iedereen. Een stad waar er in alle wijken sociale huurwoningen zijn. Wij willen tweedeling in onze mooie stad tegengaan. HYA gelooft in een ongedeelde stad waar alle Amsterdammers samen wonen en werken.

Lees meer

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief