duurzaam wonen

Duurzaam wonen voor iedereen

Hoe houden we de energietransitie in de sociale huursector betaalbaar? En hoe zorgen we ervoor dat sociale huurders niet opdraaien voor de kosten? Hierover gingen Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de …