Bijeenkomsten voor BC’s

Home 9 Bijeenkomsten voor BC’s

HYA organiseert diverse bijeenkomsten voor bewonerscommissies, te weten:

  • Bewonerscontactavonden
  • Stichtingsraden
  • Scholingen
  • Jaarlijkse excursie

 

Kijk in de agenda

Stichtingsraden

Alle bewonerscommissies en huurdersverenigingen hebben zitting in de Stichtingsraad. Op Stichtingsraad-vergaderingen wordt vaak advies gevraagd over (beleid)stukken van HYA.

 

Bewonerscontactavonden

Alle bewonerscommissies en huurdersverenigingen zijn van harte welkom op de bewonerscontactavonden. Vaak zijn deze avonden opgehangen aan één of meerdere thema’s. Wat speelt er in de wijken en in de complexen?

Scholingen

HYA organiseert scholingen voor aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen.

Leer meer

woongroepen

Excursie

Als de omstandigheden het toelaten, organiseren we een jaarlijkse excursie voor alle aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen.

Kijk in de agenda

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief