Vacatures

Home 9 Over HYA 9 Vacatures

Vacatures

Huurders Ymere Amsterdam is regelmatig op zoek naar mensen die zich voor andere Ymere-huurders willen inzetten. Dat kan als bestuurslid of als werkgroep-lid die een specifieke taak op zich neemt.

Wat doet HYA Amsterdam?

Wij behartigen de belangen van alle huurders van woningen van Ymere Amsterdam. Daarvoor overleggen we regelmatig met de directie van Ymere Amsterdam. Ook ondersteunen we bewonerscommissies bij hun werk. Daarnaast nemen we deel aan het stedelijke overleg volkshuisvesting.

Wat doet het bestuur?

Wij besturen de lokale huurderskoepel, bereiden het beleid voor en voeren het uit. We worden in ons werk bijgestaan door een professioneel secretariaat en een beleidsadviseur.

Taken van de bestuursleden

 • Deelnemen aan de bestuursvergaderingen, de algemene ledenvergaderingen en het overleg met de directie van Ymere Amsterdam
 • Deelname aan het overleg van de Woonbond
 • Actief meedoen in tenminste één bestuurscommissie of werkgroep

Wat vraagt dat van nieuwe bestuursleden?

 • Betrokkenheid bij huurdersbelangen, volkshuisvesting en wijkontwikkeling
 • Communicatieve vaardigheden in woord en geschrift
 • Vaardigheid in het werken met internet en e-mail
 • In een team kunnen werken

Wat krijgt u ervoor terug?

 • Een boeiende vrijwilligersfunctie
 • Voldoening, door met elkaar te werken aan het verbeteren van de positie van huurders
 • Kennis van de Amsterdamse volkshuisvesting
 • Een inwerkperiode met bijbehorend inwerkprogramma
 • Een professionele werkomgeving met goede voorzieningen en faciliteiten om uw werk te kunnen doen
 • Een bescheiden maar fatsoenlijke onkostenvergoeding
 • De mogelijkheid tot het volgen van cursussen en bezoeken van congressen/symposia.

Interesse of meer informatie?

Wilt u meer informatie? Stuur dan een mail aan info@www.hya.nl. Vermeld daarin hoe en wanneer u telefonisch bereikbaar bent. Dan neemt een van onze bestuursleden contact met u op.


Als u geïnteresseerd  met in de bestuursvacature, neem dan contact op met info@hya.nl.

Ook zoeken we naar werkgroepleden!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief