Wie zijn wij?

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is de belangenbehartiger van alle huurders van Ymere in Amsterdam. Wij ondersteunen bewonerscommissies en stimuleren huurders actief te worden en zich te verenigen. Want samen bereikt u meer en samen met u kunnen we meer. Onze bewonerscommissies vormen onze achterban. Samen vormen ze de raad van bewonerscommissies. Die raad wordt om advies gevraagd over wat het bestuur van HYA doet en welke standpunten het bestuur inneemt. In jaarverslagen, beleids- en werkplannen wordt dat uitgelegd.

Jan van der Roest (erevoorzitter van HYA) vertelt over de samenwerking met Ymere:

Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers, vaak afkomstig uit een van de bewonerscommissies. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, onderhoudt het contact met bewonerscommissies en regiomanagers van woningcorporatie Ymere en voert vanuit de koepel van alle Ymere-huurders, de Samenwerkende Huurders Ymere (SHY), overleg met de directieraad van Ymere. Bij zijn werkzaamheden laat het bestuur zich leiden door het beleids- en werkplan zoals door onze raad van bewonerscommissies wordt vastgesteld. Bekijk de beleidsdocumenten »

Op dit moment bestaat het bestuur uit negen personen. Allen zijn zeer betrokken en de huurderszaak toegewijd. Maar ook anderszins zijn het actieve mensen. Een meerderheid moet wel huurder zijn van Ymere. De reden dat niet-huurders lid kunnen zijn, is dat er soms complexen geruild worden met andere corporaties. Ook kunnen mensen lid zijn omdat zij een speciale deskundigheid of waarde toevoegen aan het bestuur ondanks dat hij/zij geen huurder zijn.

Wie zijn onze bestuursleden?

Peter Weppner voorzitter HYA en bestuurslid SHY
Marianne Knollenburg secretaris
Tiene Sanmoestaman penningmeester
Cees Fenenga plaatsvervangend voorzitter en bestuurslid SHY
Mesut Ergül bestuurslid
GerritJan Jong bestuurslid
Tatyana Rudenok bestuurslid
Jarek Majchrowicz bestuurslid
Audrey Hiwat bestuurslid
Siewdat Badloe bestuurslid
Jan Immerman bestuurslid
Gilmore Schultz bestuurslid
 Jan van der Roest erevoorzitter

Het bestuur benoemt in eerste instantie zichzelf, echter de Stichtingsraad, waarin alle bewonerscommissies zitting hebben, moet hiermee wel instemmen. Als dat gebeurd is, verdeelt het bestuur onderling de taken. Die taken bestaan uit het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen in de regio of met de directie van Ymere. Ook heeft HYA onderling overleg tussen bestuursleden in commissies zoals de Commissie Actieve Bewoners, of de Commissie Communicatie die de website en nieuwsbrief maakt en de Commissie Organisatie en Beheer die ervoor zorgt dat het kantoor goed draait, er af en toe een excursie is, cursussen gevolgd kunnen worden en de financiën op orde houdt.

Ondersteuning op het secretariaat
Ter ondersteuning van alle HYA-werkzaamheden is Renske van Bemmel twee dagen per week aanwezig als secretariaatsmedewerker. Voor algemene vragen kunt u bij haar terecht:

  • via mail: info@hya.nl
  • telefonisch: 020 6258046 (dinsdag en donderdag).