Over HYA

Home 9 Over HYA

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) is de belangenbehartiger van alle huurders van Ymere in Amsterdam. Wij ondersteunen bewonerscommissies en stimuleren huurders actief te worden en zich te verenigen. Want samen bereikt u meer en samen met u kunnen we meer. Onze bewonerscommissies en huurdersverenigingen vormen onze achterban. Samen vormen ze de raad van de stichting. Die raad wordt om advies gevraagd over wat het bestuur van HYA doet en welke standpunten het bestuur inneemt. In jaarverslagen, beleids– en werkplannen wordt dat uitgelegd.

Powerpoint presentatie: Wie is HYA?

In 13 slides presenteert de huurdersorganisatie HYA zich in deze Powerpoint presentatie.

Huurdersorganisatie stelt zich voor

Wat doet HYA voor huurders en bewonerscommissies?

We hebben een klein foldertje gemaakt waarin duidelijk wordt hoe we opkomen voor de belangen van huurders en wat we doen om hun stem te versterken. Lees het hier.

De mensen van HYA

Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers, vaak afkomstig uit een van de bewonerscommissies. Het bestuur draagt zorg voor de dagelijkse gang van zaken, onderhoudt het contact met bewonerscommissies en regiomanagers van woningcorporatie Ymere en voert vanuit de koepel van alle Ymere-huurders, de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY), overleg met de directieraad van Ymere. Bij haar werkzaamheden laat het bestuur zich leiden door het beleids- en werkplan zoals door onze stichtingsraad wordt vastgesteld.
Bekijk de beleidsdocumenten »

Huurders van Ymere

Op dit moment bestaat het bestuur uit negen personen. Allemaal zeer betrokken en de huurderszaak toegewijd. Een meerderheid is huurder van Ymere en dat moet ook zo zijn volgens onze statuten.

Wie zijn onze bestuursleden?

Peter Weppnervoorzitter HYA en bestuurslid SHY
Marianne Knollenburgsecretaris
Tiene Sanmoestamanpenningmeester
Cees Fenengaplaatsvervangend voorzitter en bestuurslid SHY
Mesut Ergülbestuurslid
Jan Immermanbestuurslid
Tatyana Rudenokbestuurslid
Jarek Majchrowiczbestuurslid
Audrey Hiawatbestuurslid
  
 Jan van der Roesterevoorzitter
  
  
  
  

Bestuur benoemen

Als er een nieuw bestuurslid voorgedragen moet worden, vraagt het bestuur van HYA de stichtingsraad om advies uit te brengen over het voorstel tot voordracht van een HYA- bestuurslid. De stichtingsraad doet dan de voordracht. Als het bestuur unaniem eens is met deze voordracht, wordt het nieuwe bestuurslid benoemd.

Het bestuur verdeelt onderling de taken. Die taken bestaan onder meer uit het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen met elkaar, met bewonerscommissies en met het management van Ymere. Ook heeft HYA onderling overleg tussen bestuursleden in verschillende werkgroepen zoals de werkgroep Bewonerscommissies en de werkgroep Vrije sector.  In veel van deze werkgroepen kunnen huurders of bewonerscommissieleden plaatsnemen.

Portefeuilles

Daarnaast zijn taken onderverdeeld in een portefeuille-indeling. Elke portefeuille heeft een trekker en één of meerdere ondersteuners vanuit het bestuur. Zo zorgen we ervoor dat het duidelijk is wie ervoor zorgt dat het kantoor goed draait, er excursies worden gehouden, cursussen gevolgd kunnen worden, de financiën op orde blijven, et cetera.

Ondersteuning

Vanuit Stichting !Woon werkt een adviseur/ ondersteuner op uurbasis voor de huurdersorganisatie. Dat is Ernst Vijsma. Ter ondersteuning van alle secretariële werkzaamheden is Renske van Bemmel twee dagen per week aanwezig als office manager. Voor algemene vragen kunt u bij haar terecht:

  • via mail: info@www.hya.nl
  • telefonisch: 020 6258046 (dinsdag en donderdag- nu in coronatijd: graag het antwoordapparaat inspreken).

Hier vertelt Jan van der Roest (erevoorzitter van HYA) over de samenwerking met Ymere:

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief