Nieuws

Kennis en kunde voor actieve bewoners: zomerwebinars

Stichting !Woon organiseert een nieuwe reeks zomerwebinars voor actieve bewoners. Wil je meer te weten komen over bijvoorbeeld: projectplannen schrijven, aardgasvrij, fondsenwerving of Deep Democracy? Elke dinsdagavond kunnen actieve bewoners …

HYA scholing

De scholingen van HYA

HYA biedt aangesloten bewonerscommissieleden gratis scholingen aan. Helaas konden verschillende cursussen de afgelopen maanden niet doorgaan door de corona-maatregelen. Nu hebben we even goed bekeken hoe we toch zoveel mogelijk …

huurder participatie

Werkgroepen update

HYA vroeg begin dit jaar om nieuwe werkgroepen-leden. Hoe staat het er nu voor? HYA wil graag nog meer gebruik maken van de expertise van bewonerscommissies en huurders. Daarom vroegen …