Huurders Ymere Amsterdam biedt verschillende scholingen en trainingen aan de bewonerscommissies aan. We volgen hierbij de actuele ontwikkelingen (nieuwe kennis), de vraag van de bewonerscommissies en de knelpunten die uit gesprekken met de commissies naar voren komen.

Tijdstip van de workshops: 19:00 tot 21:30 uur of 19:30 tot 22:00 uur.
Locatie: !WOON, Nieuwezijds Voorburgwal 32
Aanmelden: info@hya.nl

Aan deelname van deze cursussen zijn geen kosten verbonden.
Wel verwacht HYA dat u daadwerkelijk komt als u zich heeft aangemeld. We moeten namelijk kosten maken om de cursussen te verzorgen. De workshops / trainingen gaan alleen bij voldoende deelname door. Uw deelname wordt per mail of post bevestigd.

Cursusoverzicht 2019

De volgende cursussen worden aankomende tijd aangeboden:

17 april, 19:30 – 22:00u
Overlegwet en samenwerkingsovereenkomst

In deze cursus gaan we dieper in op de kaders waarbinnen een bewonerscommissie kan opereren. In deze cursus wordt flink wat kennis opgedaan.

Wat is er wettelijk vastgelegd over participatie van de huurders? Wat zijn de afspraken tussen de SHY en Ymere en wat hebben de bewonerscommissies daaraan? Met de informatie uit deze cursus  ben je als bewonerscommissie op de hoogte van de rechten en mogelijkheden die  deze wetten en afspraken bieden.

15 mei, 19:30 – 22:00u
Een nieuwe bewonerscommissie starten
Cursus digitaal i.c.m. workshop live
Waarom een bewonerscommissie oprichten? Allereerst bij renovatie, dan is het dringend nodig om er een op te richten. Maar ook zonder dat er groot onderhoud zit aan te komen, kan het van belang zijn met een afvaardiging van de huurders te overleggen met de verhuurder. Maar hoe doe je dat, een commissie oprichten?

Deze cursus is de afgelopen jaren met grote belangstelling gevolgd door bewonerscommissies die starten, of veel nieuwe leden hebben.

Afgelopen jaar bleek dat twee bijeenkomsten kort op elkaar soms moeilijk te plannen zijn voor bewoners. Daarom is er nu een combinatie van een digitale basiscursus en een workshop om te oefenen met de opgedane kennis. De bewoners hoeven dan maar 1 bijeenkomst bij te wonen. De basiscursus kun je volgen via woon.ucourse.nl. Maak een account aan en vertel daarbij alsjeblieft dat je via HYA komt.

Belangrijk is dat de digitale cursus afgerond moet zijn voor aan de workshop wordt begonnen!

12 juni, 19:30 – 22:00u
Overleggen met Ymere
Bewonerscommissies zijn vaak in de positie dat zij moeten onderhandelen met Ymere om zaken naar wens van de bewoners voor elkaar te krijgen. Onderhandelen is een techniek. Met goede voorbereiding kom je een heel eind.
In deze workshop wordt gaan de bewoners zelf aan de slag, onder begeleiding van een deskundige, om te oefenen met overlegvaardigheden. Hoe kom je in de bewonerscommissie tot een gezamenlijk standpunt en hoe zorg je dat dit ook bij Ymere goed aankomt en resultaten oplevert.

Digitale scholing: thuis achter uw eigen pc

U kunt ook kiezen voor een digitale scholing. U kunt dan direct en vanuit huis aan de slag.
Lees meer over digitale scholingen (E-learning) >>

Meer informatie en aanmelden voor cursussen?
Neem contact op met het secretariaat van HYA >>