Scholingen via HYA

Huurders Ymere Amsterdam biedt verschillende scholingen en trainingen aan de bewonerscommissies aan. We volgen hierbij de actuele ontwikkelingen, de vraag van de bewonerscommissies en de knelpunten die uit gesprekken met de commissies naar voren komen.

Tijdstip van de workshops: 19:30 tot 22:00 uur.
Locatie: normaal: !WOON, Nieuwezijds Voorburgwal 32, maar nu vaak online…
Aanmelden: info@hya.nl

Aan deelname van deze cursussen zijn geen kosten verbonden.
Wel verwacht HYA dat u daadwerkelijk komt als u zich heeft aangemeld. We moeten namelijk kosten maken om de cursussen te verzorgen. De workshops / trainingen gaan alleen bij voldoende deelname door. Uw deelname wordt per mail of post bevestigd.

HYA scholing

Cursusoverzicht 2021

Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die we aanbieden.


Overlegwet en samenwerkingsovereenkomst

Huurders hebben niet allen de plicht om huur te betalen, maar zij hebben ook rechten. Ymere moet de huurders volgens de wet betrekken bij het beheer en beleid van de woningen. Daarom heeft Ymere met de huurdersorganisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken om de huurders te betrekken zijn uitgewerkt.

In deze cursus krijgt u een toelichting op die afspraken en hoe die voor u bruikbaar zijn in de praktijk in uw complex.

Doelgroep: alle bewonerscommissies, vooral leden van BC’s die nog niet zo lang meedraaien.

Waar: Webinar (als u zich inschrijft ontvangt u een link per mail!)

Wanneer: De webinar zal in 2021 plaatsvinden. Houd de website in de gaten!


Vrije sector middenhuur

Het verschil tussen sociale huur en vrije sector huur is niet alleen de beperking op de huurverhoging. Woningen met een middenhuur zijn vrije sector woningen. Onder andere servicekosten en afhandeling van achterstallig onderhoud zijn anders geregeld dan bij sociale huurwoningen. In deze cursus krijgt u een overzicht van hoe zaken bij vrije sector huur geregeld zijn. Hoe kunt u aan de slag om achterstallig onderhoud aan te kaarten, of volgens u, onredelijke servicekosten te verlagen.

Doelgroep: bewonerscommissies in complexen waarin vrije sector verhuurd wordt (huren bij aanvang hoger dan €737,- per maand),

Waar: Webinar (als u zich inschrijft ontvangt u een link per mail!)

Wanneer: De webinar zal in 2021 plaatsvinden. Houd de website in de gaten!


Overleggen met Ymere

Ik neem het mee. Ik ga er achter aan, ik breng het in voor de begroting van 2021, ik vraag het na bij de technische dienst. En dan gebeurt er uiteindelijk bijna niets. Dat is een grote frustratie van veel bewoners in gesprekken met Ymere. Onderwerpen blijven terugkomen en actielijsten hebben de neiging langer te worden in plaats van korter.

Via het oefenen met gesprekken gaan we deze avond inzicht verkrijgen in die technieken om gesprekken te voeren. Daarmee kunt u in het overleg met Ymere beter grip krijgen, concrete afspraken maken.

U maakt eerst een plan van aanpak voor het gesprek: wat wilt u bereiken, waar zit de onderhandelingsruimte en wat is de grens die u als commissie niet over wil. Daarna gaat u dat gesprek met Ymere ook daadwerkelijk voeren. U krijgt feedback op zowel de voorbereiding als het gesprek.

Aan het eind van de avond heeft u inzicht in hoe u een dergelijk gesprek kunt voeren en resultaat kunt behalen.

Doelgroep: alle bewonerscommissies die geregeld overleggen met Ymere

Wanneer: Deze training is verplaatst naar 2021. Het is afhankelijk van de RIVM-regels wanneer deze workshop weer kan plaatshebben. Het gaat om een training waarbij interactie van groot belang is. Dat valt niet op een andere manier op te lossen.


Conditiemeting en onderhoud

Ymere onderhoud de woningen. Als u klachten heeft omdat er iets stuk is, stuurt Ymere iemand langs, maar ook zonder dat u het vraagt wordt er onderhoud gepleegd. Er wordt geschilderd, het dak wordt vernieuwd en zo voort. Om te bepalen welke woning welk onderhoud moet krijgen in het komende jaar wordt de conditiemeting gebruikt.

Bewoners zijn dagelijks in het complex en hebben zo een gedetailleerd zicht op de staat van onderhoud. Hoe kunnen zij die kennis in het proces inbrengen?

Over wat de conditiemeting precies is en hoe bewoners inbreng kunnen hebben in de onderhoudsplanning, gaat deze cursus.

Doelgroep: alle bewonerscommissies.

Wanneer: Deze training is verplaatst naar 2021. Het is afhankelijk van de RIVM-regels wanneer deze workshop weer kan plaatshebben. Het gaat om een training waarbij interactie van belang is. Dat valt niet op een andere manier op te lossen.


Digitale scholing: thuis achter uw huren Amsterdameigen pc

U kunt ook kiezen voor een digitale scholing. U kunt dan direct en vanuit huis aan de slag.

Dit zijn de beschikbare scholingen:

  • Bewonerscommissie starten: waarom een bewonerscommissie starten, wat mag een bewonerscommissie en waarmee kun je hulp krijgen,
  • Servicekosten: wat zijn het, wat zijn de regels en wat doe ik als ik het niet eens ben de rekening?
  • Huurders en eigenaren in één complex, voor huurders die te maken krijgen met een VvE,
  • Hoe maak ik een (goede) nieuwsbrief: maak een nieuwsbrief die je bewoners aanspreekt. Inhoud, opmaak en verspreiding komen aan bod,
  • Introductie digitaal leren: introductie leren via de computer.

Lees meer over digitale scholingen (E-learning) >>

Meer informatie en aanmelden voor cursussen?
Neem contact op met het secretariaat van HYA >>