Scholingen via HYA

Home 9 Scholingen via HYA

Huurders Ymere Amsterdam biedt verschillende scholingen en trainingen aan voor aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen. We volgen hierbij de actuele ontwikkelingen, de vraag van de bewonerscommissies en de knelpunten die uit gesprekken met de commissies naar voren komen. 

Digitale scholingen

HYA biedt 4 digitale cursussen aan via de site van stichting !Woon. Het gaat om cursussen die voor alle geïnteresseerden gratis te volgen zijn. U hoeft de deur niet uit en gaat aan de slag op uw eigen computer.

Hoe werkt het?

Ga naar cursus.wooninfo.nl, registreer u door op de knop registreren te drukken en daar uw gegevens in te voeren. U heeft dan een account gemaakt. Dit wordt per mail bevestigd. Met dit account kunt u alle beschikbare cursussen volgen (kosteloos).

De beschikbare digitale cursussen zijn:

 • Servicekosten
  Wat zijn het, hoe worden ze verrekend en wat kun je doen als je het er niet mee eens bent?
 • Een nieuwsbrief maken
  Hoe maak je een goede nieuwsbrief die door de bewoners wordt gelezen?
 • Van groep bewoners naar bewonersgroep
  Hoe organiseer je je eigen commissie? Wat doet de voorzitter en wat de secretaris. Hoe regel je de financiën?
 • Een bewonerscommissie starten
  Via de Overlegwet hebben bewonerscommissies in een complex van een corporatie een officiële status. Welke rechten heb je en welke verplichtingen horen daarbij? Waar vind je hulp?

Binnenkort weer beschikbaar:

 • Huurders en eigenaren in één complex
  Sinds de corporaties (sociale) huurwoningen verkopen aan particulieren zijn er steeds meer complexen waar zowel mensen wonen met een huurcontract als mensen met een koopcontract.
  Hoe zit dat met de verschillende wetten en regels?
  Wat is de rol van de woningcorporatie?
  Hoe kun je als bewoners komen tot een samenwerking (ongeacht of je gekocht hebt of huurder bent)?

Is er een ander onderwerp waar u (als aangesloten bewonerscommissie) graag een scholing over wilt krijgen? Meld dit dan aan ons: info@hya.nl.  We onderzoeken dan of er genoeg belangstelling is om een e-scholing over dit onderwerp te ontwikkelen.

 

Cursusoverzicht 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de cursussen die we volgend jaar fysiek willen aanbieden.


Overlegwet en samenwerkingsovereenkomst

Huurders hebben niet allen de plicht om huur te betalen, maar zij hebben ook rechten. Ymere moet de huurders volgens de wet betrekken bij het beheer en beleid van de woningen. Daarom heeft Ymere met de huurdersorganisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken om de huurders te betrekken zijn uitgewerkt.

In deze cursus krijgt u een toelichting op die afspraken en hoe die voor u bruikbaar zijn in de praktijk in uw complex.

Doelgroep: alle bewonerscommissies, vooral leden van BC’s die nog niet zo lang meedraaien.

Waar: Webinar (als u zich inschrijft ontvangt u een link per mail!)

Wanneer:  Houd de website in de gaten!


Vrije sector middenhuur

Het verschil tussen sociale huur en vrije sector huur is niet alleen de beperking op de huurverhoging. Woningen met een middenhuur zijn vrije sector woningen. Onder andere servicekosten en afhandeling van achterstallig onderhoud zijn anders geregeld dan bij sociale huurwoningen. In deze cursus krijgt u een overzicht van hoe zaken bij vrije sector huur geregeld zijn. Hoe kunt u aan de slag om achterstallig onderhoud aan te kaarten, of volgens u, onredelijke servicekosten te verlagen.

Doelgroep: bewonerscommissies in complexen waarin vrije sector verhuurd wordt,

Waar: Webinar (als u zich inschrijft ontvangt u een link per mail!)

Wanneer: Houd de website in de gaten!


Overleggen met Ymere

‘Ik neem het mee. Ik ga er achter aan, ik breng het in voor de begroting, ik vraag het na bij de technische dienst’. En dan gebeurt er uiteindelijk bijna niets. Dat is een grote frustratie van veel bewoners in gesprekken met Ymere. Onderwerpen blijven terugkomen en actielijsten hebben de neiging langer te worden in plaats van korter.

Via het oefenen met gesprekken gaan we deze avond inzicht verkrijgen in die technieken om gesprekken te voeren. Daarmee kunt u in het overleg met Ymere beter grip krijgen, concrete afspraken maken.

U maakt eerst een plan van aanpak voor het gesprek: wat wilt u bereiken, waar zit de onderhandelingsruimte en wat is de grens die u als commissie niet over wil. Daarna gaat u dat gesprek met Ymere ook daadwerkelijk voeren. U krijgt feedback op zowel de voorbereiding als het gesprek.

Aan het eind van de avond heeft u inzicht in hoe u een dergelijk gesprek kunt voeren en resultaat kunt behalen.

Doelgroep: alle bewonerscommissies die geregeld overleggen met Ymere

Wanneer: Houd de website in de gaten!


Conditiemeting en onderhoud

Ymere onderhoudt de woningen. Als u klachten heeft omdat er iets stuk is, stuurt Ymere iemand langs, maar ook zonder dat u het vraagt wordt er onderhoud gepleegd. Er wordt geschilderd, het dak wordt vernieuwd en zo voort. Om te bepalen welke woning welk onderhoud moet krijgen in het komende jaar wordt de conditiemeting gebruikt.

Bewoners zijn dagelijks in het complex en hebben zo een gedetailleerd zicht op de staat van onderhoud. Hoe kunnen zij die kennis in het proces inbrengen?

Over wat de conditiemeting precies is en hoe bewoners inbreng kunnen hebben in de onderhoudsplanning, gaat deze cursus.

Doelgroep: alle bewonerscommissies.

Wanneer: Houd de website in de gaten!


Meer informatie ?
Neem contact op met het secretariaat van HYA >>

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief