Onze diensten

Home 9 Onze diensten

Steun voor huurders

Huurders Ymere Amsterdam luistert naar huurders, verzamelt hun klachten en geeft die door aan de corporatie. Én we volgen wat Ymere met de klachten doet.
Lees de nieuwsbrief >>

Bewonerscommissies

Wij steunen huurders die een bewonerscommissie willen oprichten, zodat ze meer inspraak en rechten krijgen. We helpen de bewonerscommissies die er al zijn.
Bekijk bewonerscommissies >>

 

Cursussen

Bewonerscommissies kunnen gratis cursussen volgen zodat ze kennis opdoen over huurwetgeving, de Overlegwet huurder-verhuurder en daardoor weerbaarder worden.
Cursusoverzicht >>

Overleg met Ymere

We overleggen elke drie maanden met de Amsterdamse regiokantoren van Ymere over klachten van bewonerscommissies en huurders. Dit is het ‘Stedelijk Overleg’.
Lees meer over Het Stedelijk Overleg >>

Bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten waar bewonerscommissies onderwerpen kunnen aankaarten en kennis en informatie kunnen uitwisselen.
Bekijk de agenda >>

 

Samenwerkingsafspraken in Amsterdam

De gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) hebben nieuwe samenwerkingsafspraken vastgesteld. Deze afspraken vormen het kader waarbinnen de 3 partijen in de periode 2020 t/m 2023 samenwerken aan de volkshuisvesting in Amsterdam.

De afspraken gaan over:

Beschikbaarheid
Betaalbaarheid
Woningzoekenden en doelgroepen
Kwetsbare groepen en wonen met zorg
Kwaliteit en duurzaamheid
Leefbaarheid en ontwikkelbuurten
Financiën
Monitoring en aanspreekbaarheid

Download de Samenwerkingsafspraken 2020 t/m 2023 als pdf.

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere  (SHY)

HYA vormt samen met de andere 5 huurderskoepels van huurders van Ymere de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere  (SHY). De SHY overlegt met de directie van Ymere over beleidszaken o.a. de jaarlijkse huurverhoging en veranderingen in de dienstverlening en tarieven van Ymere. De andere huurderkoepels zijn:

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief