Steun voor huurders

Huurders Ymere Amsterdam luistert naar huurders, verzamelt hun klachten en geeft die door aan de corporatie. Én we volgen wat Ymere met de klachten doet.
Lees de nieuwsbrief >>

Bewonerscommissies

Wij steunen huurders die een bewonerscommissie willen oprichten, zodat ze meer inspraak en rechten krijgen. We helpen de bewonerscommissies die er al zijn.
Bekijk bewonerscommissies >>

Cursussen

Bewonerscommissies kunnen gratis cursussen volgen zodat ze kennis opdoen over huurwetgeving, de Overlegwet huurder-verhuurder en daardoor weerbaarder worden.
Cursusoverzicht >>

Overleg met Ymere

We overleggen elke drie maanden met de Amsterdamse regiokantoren van Ymere over klachten van bewonerscommissies en huurders. Dit is het ‘Stedelijk Overleg’.
Lees meer over HYA >>

Bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten waar bewonerscommissies onderwerpen kunnen aankaarten en kennis en informatie kunnen uitwisselen.
Bekijk de agenda >>

 

Samenwerkingsafspraken in Amsterdam

In overleg met de Gemeente, de Amsterdamse Federatie Woning Corporaties (AFWC ) en de huurders worden Samenwerkingsafspraken vastgesteld (ook wel de prestatieafspraken genoemd). Deze afspraken vormen het kader waarbinnen de drie partijen in de periode 2015 t/m 2019 samenwerken aan de volkshuisvesting in Amsterdam.
In 2018 worden de samenwerkingsafspraken voor de komende 4 jaar vastgesteld. HYA is namens de huurders van Ymere betrokken bij dit proces.
Bekijk onze beleidsdocumenten >>

Stichting Huurders Ymere

HYA vormt samen met de andere 5 huurderskoepels van huurders van Ymere de Stichting Huurders Ymere (SHY). De SHY overlegt met de directie van Ymere over beleidszaken o.a. de jaarlijkse huurverhoging en veranderingen in de dienstverlening en tarieven van Ymere. De andere huurderkoepels zijn:

Heeft u vragen voor de SHY?
Stuur dan een e-mail naar: shymere@upcmail.nl