Onze diensten

Home 9 Onze diensten

Steun voor huurders

Huurders Ymere Amsterdam luistert naar huurders, verzamelt hun klachten en geeft die door aan de corporatie. Én we volgen wat Ymere met de klachten doet.
Lees de nieuwsbrief >>


Bewonerscommissies

Wij steunen huurders die een bewonerscommissie willen oprichten, zodat ze meer inspraak en rechten krijgen. We helpen de bewonerscommissies die er al zijn.
Bekijk bewonerscommissies >>


Cursussen

Bewonerscommissies kunnen gratis cursussen volgen zodat ze kennis opdoen over huurwetgeving, de Overlegwet huurder-verhuurder en daardoor weerbaarder worden.
Cursusoverzicht >>


Overleg met Ymere

We overleggen in elk geval elke drie maanden met de Amsterdamse regiokantoren van Ymere over klachten van bewonerscommissies en huurders. Dit is het ‘Stedelijk Overleg’.
Lees meer over Het Stedelijk Overleg >>


Bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten waar bewonerscommissies onderwerpen kunnen aankaarten en kennis en informatie kunnen uitwisselen.
Bekijk de agenda >>


Samenwerkingsafspraken in Amsterdam

De gemeente Amsterdam, de corporaties (verenigd in de AFWC) en de huurderskoepels (verenigd in de FAH) hebben nieuwe samenwerkingsafspraken vastgesteld. Deze afspraken vormen het kader waarbinnen de 3 partijen in de periode 2020 t/m 2023 samenwerken aan de volkshuisvesting in Amsterdam.

De afspraken gaan over:

Beschikbaarheid
Betaalbaarheid
Woningzoekenden en doelgroepen
Kwetsbare groepen en wonen met zorg
Kwaliteit en duurzaamheid
Leefbaarheid en ontwikkelbuurten
Financiën
Monitoring en aanspreekbaarheid

Download de Samenwerkingsafspraken 2020 t/m 2023 als pdf.


Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere  (SHY)

SHY staat voor Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere. Kijk ook op huurdersymere.nl.
In gemeenten waar Ymere woningen heeft ondersteunen de eigen lokale huurdersorganisaties de huurders van Ymere. Ymere is actief in Almere, Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer. De lokale huurdersorganisaties van Ymere komen samen op voor de belangen van alle 85.000 huurders van Ymere.

De SHY is de gesprekspartner van de directie van Ymere. Samen bespreken we veranderingen en onderwerpen wanneer die alle huurders van Ymere aangaan. Denk aan belangrijke onderwerpen als de jaarlijkse huurverhoging, de financiële meerjarenplanning en de strategie. Ook zijn we altijd in overleg over rechten en plichten van huurders en het bevorderen van participatie. De woningcorporatie vraagt ons om op die onderwerpen te adviseren. Daarnaast geven we ook ongevraagd adviezen.

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief