Beleidsdocumenten

Home 9 Over HYA 9 Beleidsdocumenten

Beleidsplan 2021-2025

Beleidsplan HYA

Nederland zit in een wooncrisis, een klimaatcrisis en op dit moment in een coronacrisis en de economische crisis die daaruit voortvloeit. De verwachting is dat deze crises de aankomende jaren van grote invloed zullen zijn op de huurderswereld in Amsterdam. Het zijn de huishoudens met de laagste inkomens die er door deze crises het hardst op achteruit gaan.
HYA wil er samen met Ymere voor zorgen dat ondanks deze crises Amsterdam een leefbare stad blijft voor iedereen. Een stad waar er in alle wijken sociale huurwoningen zijn. Wij willen tweedeling in onze mooie stad tegengaan. HYA gelooft in een ongedeelde stad waar alle Amsterdammers samen wonen en werken.
Wij maken ons er hard voor dat de rekening van de crises niet bij de huurders wordt gelegd. Juist nu moet er aandacht zijn voor de excessief gestegen woonlasten van huurders. Juist nu moet er aandacht zijn voor de huurders die door de gestegen woonlasten met betaalproblemen kampen.
Ook willen we samenwerken om de leefbaarheid in buurten te vergroten. We denken hier aan goed gebruik en onderhoud van groen en van huizen, maar ook aan aandacht voor de mensen en de samenleving. Om onze doelen te bereiken zullen we samenwerken met Ymere. In die samenwerking zullen we de corporatie scherp houden om altijd het huurdersbelang voorop te stellen en om empathisch en vanuit de
menselijke maat te communiceren. Ook zullen we samenwerken met huurders. Huurders kunnen meer en meer de regierol in hun buurt pakken. HYA zal hierin alle ondersteuning bieden die ze kan.

Het beleidsplan draagt per onderwerp voorstellen aan. Meer lezen?

Download het Beleidsplan 2021-2025 – Door verbinding sterker (pdf) »


Werkplan 2024: Samen Verder

Met dit werkplan wil Huurders Ymere Amsterdam (HYA) u laten weten wat ze in 2023 gaat doen. We beschrijven onze doelstellingen en de manier waarop we die willen behalen. Natuurlijk komen al onze doelstellingen voort uit ons primaire doel: het behartigen van de belangen van Ymere-huurders.

Lees over al onze doelstellingen in het werkplan van 2024.

Download het Werkplan 2024 als pdf »


Statuten stichting Huurders Ymere Amsterdam

In juli 2023 is de meest recente wijziging van de statuten van de stichting HYA vastgelegd.

Lees hier onze statuten:

Download de statuten als pdf »

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief