Beleidsplan 2016-2020

Beleidsplan huurders ymere amsterdamSociale huurwoningen zijn de afgelopen jaren steeds duurder en schaarser geworden. Die trend zal de komende jaren aanhouden. In het beleidsplan 2016-2020 getiteld ‘Hoge prioriteit voor huurders’ is er daarom veel aandacht voor beschikbaarheid en betaalbaarheid. Samen met andere huurdersorganisaties wil Huurders Ymere Amsterdam de betaalbaarheid zo veel mogelijk borgen. Ook dienen er voldoende sociale huurwoningen beschikbaar te blijven in Amsterdam.

Daarnaast hebben prioriteit tot 2020:

  • Duurzaamheid
  • Wonen en zorg
  • Huisvesting kwetsbare en urgente doelgroepen
  • Wonen in de wijk
  • VvE’s en andere woonvormen

Het beleidsplan draagt per onderwerp voorstellen aan. Meer lezen?

Download het Beleidsplan 2016-2020 – Hoge prioriteit voor huurders (pdf) »

Werkplan 2019

In het werkplan staat waar Huurders Ymere Amsterdam dit jaar prioriteit aan geeft. Als altijd gaat er veel aandacht naar het voeren van gesprekken met bewonerscommissies en overleg met Ymere. Daarnaast onder meer aandacht voor de doorontwikkeling van HYA als organisatie, voor duurzaamheid en zorg en voor gemengde complexen met Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Meer lezen?

Download het Werkplan 2019 als pdf »