Huurders Ymere Amsterdam woongroepen

Onderzoek naar woongroepen Amsterdam-Centrum

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van gemeenschappelijke ruimten, trappen en hallen bij woongroepen? Ymere of de woongroepen zelf? Daarover bestaat bij woongroepen onduidelijkheid. Soms staan er over het onderhoud …

De Halve Wereld

Dan doen we het toch gewoon zelf?

Op 18 december 2013 werd in de Eerste Kamer het Woonakkoord (met de verhuurdersheffing) definitief aangenomen. Dat kon pas gebeuren nadat minister Stef Blok aan senator Adri Duivesteijn had toegezegd …