Aan de slag met een bewonerscommissie

Wilt u zich als Ymere-huurders in Amsterdam verenigen? Wilt u sterker staan in overleggen? Wilt u meer rechten? Lees dit artikel. 

Wilt u bepaalde zaken gezamenlijk met uw medehuurders oppakken? Misschien is er een renovatie die er aankomt en wilt u zich daarom verenigen. Of wilt u graag uw buren beter leren kennen en samen werken aan een leuker burencontact?
Ook kan het zijn dat u en andere bewoners graag meer of beter onderhoud willen. Dat kan gaan om een leukere inrichting van de binnentuin, om planmatig onderhoud zoals een schilderbeurt, maar het kan ook het schoonmaken van de trap of bergingsgangen betreffen. En misschien is er sprake van overlast in het complex of de buurt, van buren, of van verkeer, een lawaaiig bedrijf of van jongeren.

Samen sterker

In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn om als enkele huurder dergelijke zaken aangepakt te krijgen. Dan is het opzetten van een bewonerscommissie of een huurdersvereniging een goed idee. In dit artikel gaat het verder over het opzetten van een bewonerscommissie. Samen sta je sterker en kun je meer werk verrichten. Ook kan samenwerken van belang zijn om duidelijk te maken dat een wens of kwestie niet alleen u zelf betreft, maar ook bij andere huurders leeft. Samen zal het mogelijk zijn om een beter resultaat te halen. Als bewonerscommissie wordt u de gesprekspartner van Ymere en heeft u meer rechten dan een individuele huurder.

bewonerscommissie

1. Hoe begin je met een bewonerscommissie?

Om te beginnen: ga het gesprek aan. Praat met uw buren: delen zij uw zorgen, hebben zij dezelfde wens of eenzelfde probleem? Als blijkt dat dit zo is, probeer hen dan ervan te overtuigen om samen een bewonerscommissie op te richten.

 •  Zodra er twee mensen bij elkaar zijn, is de eerste stap gezet. Het is wel verstandig dan nog steeds te werken aan vergroten van de commissie door met alle bewoners in contact te treden.
 • Er zijn verschillende manieren om uw buren te bereiken. Een aantal suggesties hiervoor zijn: een enquête rondsturen waarin gevraagd wordt wat iedereen vindt van het complex, een bewonersavond organiseren waarbij een wens of knelpunt onderwerp van gesprek is en er gezocht wordt naar oplossingen enzovoorts. Welke methode het beste is, hangt af van de bewoners van het complex.
 • Zodra er een groep is gevormd (minimaal 2) is het verstandig te bepalen wat de groep wil. Dat kan heel simpel zijn. Maar leg het wel even vast. Verdeel ook de taken onderling.
 • Kijk vervolgens naar de partners die nodig zijn om tot oplossingen te komen. Voor zaken die heel direct met de woningen te maken hebben is dat Ymere. Als bewonerscommissie heb je recht op overleggen met Ymere.
  Voor zaken die meer met de publieke ruimten, een straat of een plein, rondom de woningen hebben te maken is dat in elk geval het stadsdeel en soms ook de politie, brandweer, hulpverleners, of bijvoorbeeld jongerenwerk. Als bewonerscommissie kun je contact met deze partijen zoeken als je dat wilt.

Lees hier verhalen voor en over verschillende bewonerscommissies bij HYA

2. Moeten de bewoners het helemaal zelf uitzoeken hoe ze een bewonerscommissie op moeten zetten?

Nee, dat is niet zo. Er zijn verschillende plaatsen waar bewoners terecht kunnen voor advies en ondersteuning, ook bij het opzetten van een bewonerscommissie.

 • Huurders Ymere Amsterdam (HYA) biedt ondersteuning aan bij het opzetten van de commissie. Neem even contact op. Of, als u al zo ver bent: vul het aanmeldformulier in om een bewonerscommissie op te richten. Dan nemen wij contact op met u.
 • Stichting !Woon
  In alle stadsdelen is Stichting !Woon te vinden. De medewerkers/adviseurs kennen de buurt en kunnen ook helpen bij het opzetten van een bewonerscommissie, bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een enquête of uitnodiging voor de bewoners. Vaak is er ook een ruimte waar de bewoners bij elkaar kunnen komen en kunt u als actieve bewoner gebruik maken van faciliteiten als een kopieerapparaat.
 • Ymere
  Ook Ymere ondersteunt ook bewonerscommissies .Dit betekent in de praktijk vaak dat er faciliteiten beschikbaar worden gesteld zoals de mogelijkheid om kopieën te maken of soms een vergaderplek. De contactpersoon is de consulent.

3. Moeten de bewoners dit allemaal zelf betalen?

Alle activiteiten kosten geld. Ook het opzetten van een bewonerscommissie brengt kosten met zich mee.

HUURDERS YMERE AMSTERDAM heeft een regeling waarmee erkende bewonerscommissies financiële ondersteuning krijgen. Het gaat om een bedrag per jaar waarmee de commissie de lopende kosten (brieven, uitnodigingen, telefoon etc.) kan betalen.

Voor het ontvangen van financiële bijdragen kan de bewonerscommissie een aparte bank- of girorekening openen. Dit hoeft niet, maar kan wel handig zijn. Kleinere bijdragen kunnen de commissies laten overmaken naar de giro- of bankrekening van de penningmeester. Meestal wordt er wel gevraagd om achteraf aan te geven waar het geld aan uit wordt gegeven, een verantwoording. Het is dus verstandig alle bonnetjes e.d. van uitgaven goed te bewaren.

Huurders Ymere Amsterdam

4. De bewonerscommissie wel of niet een eigen rechtspersoon?

Veel bewoners denken dat het noodzakelijk is om een officiële vereniging te worden voordat je als bewonerscommissie erkend wordt door de verhuurder of bijvoorbeeld het stadsdeel. DAT IS NIET ZO.

HUURDERS YMERE AMSTERDAM heeft via de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) met Ymere afspraken gemaakt waarin is vastgelegd wanneer een bewonerscommissie erkend moet worden als gesprekspartner.

In het kort komen de spelregels erop neer dat een complexorganisatie als overlegpartner voor een complex wordt erkend als deze onder meer aan de volgende voorwaarden voldoet:

• Alle bewoners van het complex worden in staat gesteld om deel te nemen aan de commissie
• De commissie komt op voor de belangen van alle bewoners in het complex
• Er is niet al een andere commissie actief is in het complex

5. Erkend worden door HYA (en Ymere)

Wij zijn heel blij als u besluit een bewonerscommissie op te richten. Verenigde bewoners hebben meer rechten en samen staan we sterker! Al u u erkend wilt worden als bewonerscommissie bij HYA en Ymere, vult u hier een u aanmeldformulier in en stuur het naar ons op. Dan wordt het in gang gezet en nemen wij even contact op. We komen graag bij u langs!

Samenwerkingsovereenkomst en reglement bewonerscommissies

De volledige afspraken tussen Ymere en de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) zijn terug te vinden in de Samenwerkingsovereenkomst

Onze eigenafspraken rondom bewonerscommissies hebben we vastgelegd in het reglement bewonerscommissies.

5. Iets meer over het werk van Huurders Ymere Amsterdam (HYA)

Wil u iets meer weten over HYA? Hier een aantal feiten. Ook kun u even hier kijken.

 • HYA is een stichting die de belangen behartigt van de aangesloten bewonerscommissie en direct contact heeft met de regiomanagers van Ymere in Amsterdam.
 • Het bestuur van HYA bestaat uit vrijwilligers waarvan het merendeel bestaat uit huurders van Ymere. HYA heeft een eigen kantoor en een secretariaat. Op beleidsniveau wordt de organisatie ondersteund door adviseurs van Stichting !Woon.
 • De stichting heeft een stichtingsraad en deze wordt gevormd door bewonerscommissies en huurdersverenigingen.
 • Alle Ymere bewonerscommissies in Amsterdam kunnen zich aansluiten en zo meebeslissen over het beleid en de inzet van Huurders Ymere Amsterdam.
 • Ten minste drie maal per jaar wordt een HYA stichtingsraad georganiseerd waarvoor alle bewonerscommissies worden uitgenodigd. Ook houden we een aantal maal per jaar een Bewonerscontactavond,
 • Vier maal per jaar verschijnt een nieuwsbrief voor de bewonerscommissies. Hiermee worden bewonerscommissies geïnformeerd over voor hen belangrijke Amsterdamse of landelijke ontwikkelingen.
 • Onze eigen website geeft veel actuele en algemene informatie.
 • Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is een aparte stichting. Het vertegenwoordigt de lokale huurdersorganisaties van Ymere. Ook andere lokale huurdersorganisaties van Ymere-huurders zitten hier in. U vindt ze allemaal op deze website. De HYA is vertegenwoordigd in de SHY. De SHY overlegt en adviseert met de directieraad van Ymere over het algemene beleid op strategisch niveau betreffende de Metropool Regio Amsterdam (MRA).
 • HUURDERS YMERE AMSTERDAM is ook aangesloten bij de FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels) en bij de Nederlandse Woonbond. Zo wordt de stem van de Amsterdamse Ymere-huurders ook gehoord bij overleg over het gemeentelijke en landelijke beleid.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief