Aedes en Woonbond: Verduurzaming moet betaalbaar zijn voor huurders

Uitvoering van het Klimaatakkoord is belangrijk, maar mag niet ten koste gaan van huishoudens met de laagste inkomens. Dat schrijven Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, in antwoord op zijn verzoek het Klimaatakkoord te onderschrijven.

Uitvoering van het Klimaatakkoord is in ieders belang. Een eerlijke verdeling tussen lusten en lasten is dan ook niet meer dan redelijk. Aedes en Woonbond steunen het Klimaatakkoord van harte maar zullen de uitwerking daarvan door het kabinet kritisch volgen, met name als het gaat om de verdeling van kosten voor verduurzaming.

Lees het nieuwsbericht op de pagina van Aedes – Hier vindt u ook de brief van Aedes en Woonbond aan Ed Nijpels van 9 december 2019 en meer info  over Aedes en het Klimaatakkoord.

energietransitie Ymere

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief