Afscheidsrecepties Jan van der Roest

Home 9 Afscheidsrecepties Jan van der Roest

Afscheidsrecepties Jan van der Roest

Op dinsdag 16 januari 2018 rond 16.00 uur verzamelden zich zo’n 60 mensen in het Van Eesteren Paviljoen waarin het Van Eesteren Museum is gevestigd. De ligging aan de Sloterplas maakt het paviljoen tot een bijzondere plek. Niet voor niets was deze locatie gekozen, want Jan woont er vlakbij en kent de buurt op zijn duimpje. Architect Cornelis van Eesteren is de naamgever van het museum. Van Eesteren had een grote interesse voor stedenbouw met als specialisme volkshuisvesting. Dat is ook net het onderwerp wat Jan zo na aan het hart ligt.

Dank namens diverse organisaties
Na een korte uitleg over het museum door een medewerker, namen Chris Pettersson van Ymere, Peter Weppner, voorzitter van HYA, de heer Brandenburg van Olympia en Ger de Jong van Floradorp het woord. Ter  afsluiting gaf Marianne Buisman, voormalig secretaresse van HYA, een prachtige presentatie. Ook werd Jan verwend met vele cadeaus.

Erevoorzitter!
Het mooiste moment was de benoeming van Jan tot erevoorzitter, namens het voltallige bestuur. Een bijpassende oorkonde werd hem uitgereikt. Dat betekent dat Jan zijn gehele verdere leven toegang tot de vergaderingen van het AB heeft (zonder stemrecht) en dat hij jaarlijks een uitnodiging ontvangt voor de nieuwjaarsreceptie en voor de jaarlijkse zomerexcursie van HYA.

Ymere/ SHY receptie
Een week later werd Jan nogmaals in het zonnetje gezet tijdens een gezamenlijke receptie van Ymere/SHY. Ber Bosveld (Ymere), Wilma van Lijf (SHY) en Eef Meijerman (!Woon) hielden een dankwoord. De woorden betrokkenheid, inzet, deskundigheid en vasthoudendheid zijn kenmerkend voor de waardering van Jan. Ook Elisa, de vrouw van Jan werd niet vergeten. Zij maakte het mogelijk dat Jan zich 12 jaar lang heeft kunnen inzetten, als vrijwilliger, voor de Amsterdamse Volkshuisvesting en voor de huurders van Ymere.
Lees de volledige SHY-speech >> 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief