Amsterdamse huurderskoepels willen grotere rol in transitie naar gasvrij

“Betrek bewoners op tijd bij de transitie naar aardgasvrij,” betoogt Peter Weppner van huurdersorganisatie Huurders Ymere Amsterdam (HYA) op 23 juni tijdens de jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties (AFWC). Tijdens deze livecast georganiseerd door Pakhuis de Zwijger is een deel ingeruimd om te spreken over de energietransitie naar aardgasvrij en het betrekken van bewoners daarbij. “Bewoners meekrijgen zonder weerstand, dat gaat absoluut niet lukken als bewoners alleen een kaart van de gemeente krijgen met voorkeursscenario’s.”

Op de jaarbijeenkomst presenteerde de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) hun jaarcijfers: wat hebben de corporaties het afgelopen jaar bereikt. Denk aan nieuwbouw, sociale projecten en duurzaamheid.
Elk jaar zet de Federatie tijdens haar jaarbijeenkomst ook een thema in de spotlights. Dit keer was dat dus versnellen van de energietransitie naar aardgasvrij en het betrekken van bewoners daarbij. Er wordt onderzocht hoe tienduizenden Amsterdamse woningen op het bestaande warmtenet aangesloten kunnen worden. Hierbij is instemming van de bewoners essentieel.

Verbindende kracht

In dit themadeel zegt Peter Weppner van HYA dat er meer tijd moet worden genomen om bewoners niet alleen voor te lichten, maar ook mee te nemen in het denk- en ontwikkelproces. Vera van Lieshout van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) laat weten dat huurderskoepels een verbindende kracht kunnen zijn. Zij kunnen bijeenkomsten met en voor huurders organiseren om hun stem ook echt gehoord te laten worden. En dit hoeft niet alleen in vergaderzalen, ook digitaal is er veel mogelijk.

Weppner beaamt dit: “Mijn collega Vera heeft helemaal gelijk. Wij kunnen als huurdersorganisaties hier een grote rol spelen. Daarom willen wij als huurderskoepels vaker aan tafel zitten. En op tijd. Probeer bij huurders niet van te voren met een oplossing te komen. Probeer mensen mee te nemen in het denkproces en in het ontwikkelproces.”

Keuzevrijheid, betaalbaarheid en CO2-reductie

De huurdersbelangenbehartigers worden bijgevallen door meerdere sprekers. Zo zegt de directeur van Urgenda Marjan Minnesma dat er veel wordt nagedacht over bewoners, maar weinig wordt gesproken met bewoners. En Anke van Hal (professor Sustainable Building at the Center for Entrepreneurship) vertelt dat mensen niet willen dat er voor hun gekozen wordt. Je moet vroeg met de bewoners in gesprek gaan. Vervolgens kun je de technische kennis delen en hen meenemen in de keuze. “Het gaat om het belangrijkste voor mensen: hun woning en hun woonomgeving. Alleen al het idee dat mensen niet kunnen kiezen kan al een reden zijn om nee te zeggen.”

Keuzevrijheid, betaalbaarheid en de CO2-reductie zijn allemaal zaken waar huurders zich nu erg druk om maken, zegt ook Peter. “Het grote schrikbeeld voor huurders is dat ze meer gaan betalen voor vastrecht van warmtenetten terwijl uit rekenmodellen blijkt dat de CO2-reductie bij warmtenetten veel minder is dan bij andere oplossingen.”

Er is nog veel meer besproken tijdens de livecast, kijk hem hier terug.

Lees hier meer over de Transitievisie Warmte van de gemeente Amsterdam.

aardgasvrij Amsterdam

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief