participatie corona

Ymere en participatie in corona-tijd

Bewoners kunnen zich moeilijk organiseren in deze tijd. Dat hebben ze wel nodig om invloed te hebben tijdens sloop / nieuwbouwtrajecten. Dit levert nu problemen op. Vanuit verschillende kanten hebben …

huur corona

Huur betalen in crisistijden

Waarom wordt de huuraanpassing nu doorgevoerd, mensen hebben het financieel zwaar? Dat is een vraag die we veel horen nu. Uw huurdersorganisatie heeft deze vraag gesteld aan de corporatie. In …