BC Gein: vanuit het hart

Home 9 BC Gein: vanuit het hart

In 2016 vierde de Bewonerscommissie Gein haar 20-jarige jubileum. Al die tijd heeft voorzitster Gé Ruijfrok (76) een grote rol gespeeld. Wat heeft ‘haar bewonerscommissie’ zoal voor elkaar gekregen? Tijd voor een interview!

Welkom in Gein-bord

De BC Gein is destijds op nadrukkelijk verzoek van Ymere opgericht. Gé vertelt: ‘Medeoprichter en buurman wijlen Dirk Kok bezocht al regelmatig een buurtoverleg. Hij kaartte daar problemen aan als bestrating en obstakels op de stoep. Omdat hij in een rolstoel zat, was een toegankelijke stoep belangrijk voor hem. Maar hij had het gevoel dat er nooit goed naar hem geluisterd werd omdat hij langzaam praatte. Daarom ging ik maar eens met hem mee en inderdaad: er was weinig aandacht voor de problemen van Dirk. Toen ben ik me ermee gaan bemoeien en zes weken later was een grote, stinkende container verplaatst van onze stoep naar een handiger plek iets verderop. Dat viel de buren natuurlijk ook op. Én Ymere was aangenaam verrast en heeft toen gevraagd om onze BC op te richten.’

Het was destijds wel gemakkelijker om problemen op te lossen, vind Gé. ‘Er bestond een heldere overlegstructuur waarin je als burger echt je woordje kon doen. Je zat vaak direct aan tafel met de mensen die het probleem konden aanpakken, zoals de politie, gemeentereiniging en woningbouwvereniging. Dat is nu helaas niet meer zo.’

BC Gein met voorzitster Ge Ruijfrok als 3e van links
BC Gein met voorzitster Ge Ruijfrok als 3e van links

Problemen, projecten en oplossingen
‘We hebben heel wat aangepakt in die twintig jaar. Van het verminderen van de duiven en schoonhouden van onderdoorgangen tot het regelen van een buurthuis en skatebaan, en het opknappen van tuinen. Een groot project wat we in gang hebben gezet zijn de portieken. Die waren inpandig en zorgden voor veel overlast. De portieken zijn nu uitpandig en de binnenruimte is alleen voor de bewoners bereikbaar. Dat scheelt veel rotzooi en ziet er mooier uit.’

‘Ook organiseren we veel voor de buurt om de betrokkenheid te vergroten. Toen we nog subsidies kregen vierden we Sint en Kerstmis met de buurtkinderen en hielden ’s zomers barbecues en spelletjesdagen, steeds in een ander deel van de wijk. Nu krijgen we daar geen geld meer voor. Sinds vier jaar hebben we nu het buurt-kerstgala met een open podium, een groot succes! Dat organiseren we met sponsorgeld.’

Al is ze inmiddels op leeftijd: nog altijd zet Gé zich vol enthousiasme in, samen met vier andere commissieleden. ‘Op dit moment zijn we de bloembakken in de buurt aan het uitbreiden. En we hebben een mini-buiten-bieb gemaakt bij het buurthuis. Het onderhoud kost weinig tijd en het is een groot succes. In Venserpolder is er inmiddels ook één. En er komen er nog meer.’

Meer buurtbewoners zijn van harte welkom
‘Vorige week is er een gebiedsplanning gepubliceerd. Ik hoop dat dit mensen aanzet tot nieuwe initiatieven. Maar het is wel handig als ze aansluiting zoeken bij ons of een andere BC in de buurt, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. En alle buurtbewoners van Gein wil ik aansporen: ben je enthousiast over wat BC Gein doet? Kom dan meehelpen! Je hoeft helemaal niet urenlang te vergaderen. Af en toe meehelpen is ook fijn. Nieuwe mensen zijn altijd welkom!’
Meld je aan via www.geinberichten.nl of info@geinberichten.nl

Buitenbibliotheek in Gein
De BuitenBieb: altijd open!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief