Beperkte huurverhoging voor veel huurders

Dit is een nieuwsbericht van Ymere uit 2019

Huurders met een inkomen lager dan € 42.436, en een netto huur tussen de € 607 en € 651, krijgen een huurverhoging van 0,3%. Dat is voor de gemiddelde huurder een verhoging van circa € 1,95 per maand. Is de huur € 651 of hoger dan blijft de huur gelijk. Door voor hen de huur minder of niet te verhogen willen wij een bijdrage leveren aan de betaalbaarheid van het wonen.

Voor circa 2500 huurders gaan we een stapje verder. Hun huur wordt verlaagd tot de huurgrens (2019: € 607 of € 651) als zij een minimuminkomen hebben. Dit is een afspraak die Ymere met een aantal gemeenten en huurdersorganisaties heeft gemaakt.

Bij andere huurders stijgt de huur meer

Ymere hanteert in haar beleid: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. Bij een huur onder de € 607 krijgen huurders een huurverhoging tussen de 4,1% en 2,9%. Voor een groot deel van de huurders wordt deze huurverhoging gecompenseerd door de huurtoeslag. Alleen bij een huur tot € 424 kan een huurverhoging voorkomen van 4,1%. Bij deze woningen is het verschil tussen wat de huurders betalen en de kwaliteit van de woning groot. Dat moet meer in balans zijn.

Ymere wil de huren voor de mensen met de laagste inkomens betaalbaar houden. Wie een inkomen heeft boven de € 42.436 kan een hogere huur betalen. Deze huurders krijgen een (inkomensafhankelijke) huurverhoging van 5,6%.

Minder investeringen door minder huuropbrengsten

Van corporaties wordt veel verwacht: veel nieuwe sociale huurwoningen worden bijgebouwd om aan de enorme vraag te voldoen, bestaande huizen worden onderhouden of worden gerenoveerd. Daarnaast is er veel aandacht voor het verduurzamen van woningen. En dat allemaal tegen een betaalbare huurprijs, legt huurspecialist Arnoud Schüller van Ymere uit.

“Dat allemaal kost geld. Veel geld. Een euro kun je maar één keer uitgeven. Dat betekent veel reken- en puzzelwerk”, aldus Schüller. Minder huuropbrengsten leiden tot minder inkomsten. “Dat is logisch. Als corporatie kun je dan minder investeren in nieuwbouw, onderhoud, woningverbetering en het duurzamer maken van onze woningen. Door het maken van evenwichtige keuzes zoeken we daarin een goede balans.”

Karin Laglas, voorzitter directieraad Ymere: “Net als onze overkoepelende huurdersorganisatie SHY, zien ook wij dat het voor een deel van onze huurders steeds lastiger wordt de financiële eindjes aan elkaar te knopen. Veel wordt duurder, terwijl hun inkomen nauwelijks stijgt. Ik ben blij dat we elkaar hebben gevonden in het ontzien van huurders met een hoge huur en een beperkt inkomen”.

SHY-voorzitter Wilma van Lijf is vol lof over het bereikte resultaat en hoe dat is bepaald. “Natuurlijk willen we dat de huren helemaal niet stijgen. Maar we zijn realistisch genoeg om te beseffen dat zoiets, met alles wat Ymere moet doen, lastig is. Daarom ben ik blij dat Ymere rekening heeft kunnen houden met de huurders met de laagste inkomen en hoogste huren. Die hebben het écht moeilijk. Daarom ben ik trots op het bereikte resultaat. Realistisch en eerlijk.”

Huurders met een sociaal huurcontract ontvangen vóór 1 mei een brief

De huurverhogingen worden ingevoerd per 1 juli 2019. Huurders ontvangen vóór 1 mei de brief over hun huurverhoging. Er kunnen uitzonderingen zijn door bepaalde regels. Zo geldt bijvoorbeeld de inkomensafhankelijk huurverhoging van 5,6% niet voor huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Huurders van vrijesectorwoningen krijgen voor 1 juni bericht.

Bron: Ymere newsroom

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief