Nieuwe bewonerscommissies aangesloten


We zijn blij dat er weer twee nieuwe bewonerscommissies bij HYA zijn aangemeld. Het is altijd goed als bewoners zich verenigen en daarmee een sterkere positie hebben. Wij verwelkomen Bewonerscommissie Domselaerstraat en Bewonerscommissie Egelantiersstraat 138-144 bij HYA.

Wanneer u graag uw buren beter wilt leren kennen of/en wilt werken aan saamhorigheid in het pand waar u woont, is het slim om een bewonerscommissie op te richten. Ook kan het zijn dat u en andere bewoners graag een leukere inrichting van de binnentuin willen of planmatig onderhoud zoals een schilderbeurt of dat jullie overlast hebben in het complex of de buurt.

Samen sterker

In veel gevallen zal het niet makkelijk zijn om als individuele huurder dergelijke zaken aangepakt te krijgen. Dan is het opzetten van een bewonerscommissie of een huurdersvereniging een goed idee. Als u daar oren naar heeft, weet dan dat HYA Ymere-huurders in Amsterdam daar graag bij helpt. Bewonerscommissies zijn officiële gesprekspartners van Ymere. Ze hebben meer rechten dan individuele huurders. Én ze hebben recht op financiële ondersteuning. Een win-winsituatie dus.
Neem gerust even contact op met HYA!

Redenen voor oprichting

Bij de huurders in de Domselaerstraat is de belangrijkste reden voor oprichting de communicatie van Ymere en het achterstallig onderhoud in het complex. Deze mooie woningen zijn gelegen in het voormalig Burgerziekenhuis. HYA hoopt dat de huurders door de oprichting van een bewonerscommissie beter overleg met Ymere kunnen voeren.

De huurders In Egelantiersstraat hebben problemen die samenhangen met het feit dat ze in een gemengd complex wonen (huurders en kopers bij elkaar). Zij zijn het er onder meer niet mee eens dat de gemeenschappelijke tuin nu niet meer gemeenschappelijk  is, zij hebben het gevoel dat de tuin bestemd is voor de kopers in het complex. Het is een onderwerp dat HYA vaker hoort en waar we onlangs nog vragen over hebben gesteld aan Ymere. Ook voor deze huurders hopen we van harte dat hun versterkte positie als bewonerscommissie en daarmee overlegpartner zijn van Ymere, hen helpt om de problemen die er zijn op te lossen.

Bastian /

Bastian / Flickr.com

Beide bewonerscommissies zal HYA bijstaan met raad en daad.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief