Bewonerscontactavond Wonen, Zorg & Ouderen 19 juni


Op 19 juni jl. organiseerden we een themavond over wonen, zorg en ouder worden. Voor deze avond hadden we Deniece Hanser (Stichting !Woon), Karien van Rozendaal, Cuong Vo ( Ymere) en Suzan van Leeuwen (gemeente) uitgenodigd.
Op deze avond waren 40 huurders aanwezig. Een hoge opkomst wat aangeeft dat het thema leeft en ons allemaal raakt, aldus  Cees Fenenga de avond voorzitter. In een stad die continu verandert en groeit, staan wij voor de uitdaging om ervoor te zorgen, dat iedereen, ongeacht leeftijd en gezondheid, een veilige en comfortabele plek heeft om thuis te noemen.

Deniece werkt als programmaleider Ouderenhuisvesting bij Stichting !Woon. Zij neemt ons mee in de keuzes die je moet maken als je ouder wordt en steeds meer ondersteuning nodig hebt. Belangrijkste advies; wacht niet te lang met praten over die toekomst.
In Amsterdam is sprake van een dubbele vergrijzing. Het aantal 65+ers neemt toe met 58.000 en het aantal 80+ verdubbeld. Van alle ouderen woont 60% niet passend en dat is vooral binnen de ring. Er is schaarste op het gebied van huisvesting, maar ook in zorgaanbod. Regelgeving is streng en maatwerk is (bijna) niet mogelijk. Het komt nog steeds voor dat mensen pas ontdekken dat oude regelingen veranderd zijn wanneer ze er gebruik van willen maken, bijvoorbeeld bij de woonduur die tegenwoordig alleen meetelt als je ingeschreven staat op Woningnet en dat bejaardentehuizen niet meer bestaan.

Als ouder wordende Amsterdammer moet je zelf de zaken op tijd regelen. Veel ouderen willen graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis en buurt blijven wonen. Verhuizen wil je pas als het echt niet anders meer kan. Maar er zijn veel zaken die je eerder goed kan regelen en instanties die je daarbij kunnen helpen. Klik hier voor een overzicht.

De aanwezigen stellen vele vragen over mogelijke aanpassingen in algemene ruimten en gaan met elkaar in gesprek over de woningtoewijzing & urgentie, wat Ymere doet om meer woningen voor ouderen te maken, over mantelzorg en problemen in bepaalde complexen. Een boeiende en levendige bijeenkomst die vast en zeker een vervolg krijgt. Ymere heeft ook een wooncoach voor ouderen in dienst. Aangeboden wordt om deze medewerker uit te nodigen om meer te vertellen over wat Ymere actief doet om de ouder wordende Amsterdammer te helpen.

Link door naar:
Van groot naar beter
Van hoog naar laag

WMO Amsterdam

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief