Bot dag 28 mei


Op 28 mei hebben we als HYA een BOT dag gehad. Tijdens deze ( Benen Op Tafel) dag hebben we teruggeblikt op de eerste helft van 2024; Waar staan we in het werkplan, waar zijn we trots op en waarop moeten we ons nog op focussen in het tweede deel van dit jaar.

We zijn trots op en willen behouden:
• BCA- Thema-avonden. Inspirerend voor HYA en de mensen die komen. We kunnen mensen een hart onder de riem steken. Mensen zitten tegen de wanhoop aan en beginnen een groepje op eigen kracht. En op deze avond komen ze meer groepjes tegen. Dan komen ze erachter dat ze niet meer zo alleen staan. Jongere mensen sluiten steeds meer aan.
• Vasthoudendheid en vastberadenheid van HYA om te zorgen dat Ymere zich houdt aan haar afspraken. Hier hebben we ook welgemeende excuses over gehad van Ymere. We houden hierover een lijstje bij met de afspraken. Op deze manier houden we de positiviteit erin bij het team. We komen terug op (controleren) afspraken die met Ymere zijn gemaakt. Dit geeft resultaat.
• We hebben oog voor álle huurders.
• Onderlinge hulp. Iedereen is onderling bereikbaar en wil graag de ander helpen.
• We worden aan tafel uitgenodigd bij Ymere en er wordt naar ons geluisterd.
• Wij helpen met het versnellen van vastgelopen processen voor bewonerscommissies.

Benoemde frustraties:
• We moeten Ymere constant herinneren aan de gemaakte afspraken, waardoor we steeds over dezelfde punten blijven spreken
• Veel personeelswisselingen bij Ymere
• Weinig affiniteit en kennis over huurdersorganisaties. Nieuwe medewerkers zouden info over HYA moeten krijgen bij de start van het werk
• Weinig / slechte informatie van Ymere als je ze belt
• HYA schuift niet aan bij een voor-en najaarsoverleg tussen BC’s en Ymere.
• Ymere heeft veel lagen. Informatie tussen de lagen is voor verbetering vatbaar
• Onvoldoende transparantie bij verkoop

FOCUS tweede helft 2024
1. Behouden en monitoren van Lijstje met Afspraken, actiepunten, samenwerkingsafspraken.
2. Versterken Interne Kennisontwikkeling van het Algemene Bestuur – toolkit BC’s.
Het DB nodigt het AB van harte uit om zo veel mogelijk een cursus te volgen en aandacht te blijven houden voor onderlinge kennisdeling.
3. Samenwerkingsafspraken verbeteren
• De mensen van de werkgroep BC’s hebben de meeste kennis over wat er speelt in het veld. Lees de verslagen en weet wat er speelt.
• Binnen de werkgroep BC’s elkaar meer helpen en ondersteunen als het nodig is. We kunnen nog meer van elkaar leren.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief