Cursus over woningonderhoud Ymere een groot succes

HYA bood bewonerscommissies laatst een cursus aan over de conditiemeting en onderhoud van de woningen van Ymere. De opkomst was groot, zo ook het enthousiasme van de deelnemers.

De cursus ging over de wijze waarop Ymere de conditiemeting gebruikt om het onderhoud aan de woningen te plannen.  Dat is voor bewonerscommissies belangrijke informatie, want het geeft inzicht in de wijze waarop Ymere besluit om onderhoud uit te voeren aan complexen. Er is immers altijd meer te doen dan waar geld voor is.
De cursus is gemaakt door !Woon in samenspraak met HYA en Ymere en het levert de bewonerscommissies het benodigde inzicht.

Via een korte route langs welke soorten onderhoud er bestaan (planbaar onderhoud en niet planbaar onderhoud), toelichting op de rol van onderhoudscycli en hoe een conditiemeting nu eigenlijk echt werkt kwam de cursus vanzelf bij het belangrijkste punt:

Wat kun je als bewonerscommissie doen om grip te krijgen op het onderhoud?

Een paar tips die voor alle commissies gelden: vraag op hoe de corporatie werkt aan de onderhoudsplanning. Sommige laten zich, zoals Ymere, geheel leiden door de conditiescores, anderen hebben een vaste meerjarenplannen voor onderhoud. Bij een vaste meerjarenplanning kan altijd via een conditiemeting worden gekeken of de planning nog actueel is, of bepaald onderhoud sneller moet, of juist wat uitstel kan velen.
Het is voor bewonerscommissies belangrijk om mee te kijken met de planning. Zo kan de commissie op tijd wensen van de bewoners aandragen die meegenomen kunnen worden bij het planmatig onderhoud.

Wilt u meer lezen over scholingen voor bewonerscommissies: kijk hier.

ymere onderhoud

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief