Databestanden – een monsterklus

HYA bestaat al een behoorlijk aantal jaren. In de loop van die tijd heeft de digitale wereld een voortdurend belangrijker plek gekregen in de kantoorwereld. Daar waar voorheen alles in ordners werd bewaard is nu de computer de voornaamste opslagplek geworden.

Door de jaren heen zijn er meerdere bestanden ontstaan. Dat was uiteindelijk geen werkbare situatie meer en daarom is door het bestuur van HYA besloten een nieuw systeem te laten ontwikkelen waarin alle huidige gewenste gegevens kunnen worden vermeld en opgeslagen maar waarin ook ruimte is om in de toekomst nieuwe wensen op te nemen. Dat is dan ook de reden dat u e-mailtjes heeft ontvangen met verzoeken om informatie. Ook kan het zijn dat u gebeld bent of wordt om te controleren of gegevens nog wel relevant zijn.

We zijn er druk mee aan het werk maar het is een monsterklus om alles in het nieuwe systeem te zetten. Wanneer het klaar is zijn we voorbereid op de digitale toekomst!

Renske van Bemmel

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief