De energie van HYA

HYA heeft de basis gelegd voor nieuw sterk beleid. De vrijwillige bestuurders en begeleiders sloten zich een aantal dagen op om samen na te denken en visie te ontwikkelen. Via kwartetspellen, muziekopdrachten, presentaties, discussies, stellingenspellen, digitale quizzen en een strandsessie kwam HYA tot gedeelde visie over veel belangrijke onderwerpen en tot concrete doelstellingen.

Om de vijf jaar stelt HYA een nieuw beleidsplan op. Om dit te kunnen doen, nemen we een paar dagen de tijd om samen stil te staan, na te denken en visie te ontwikkelen. Dit is een gelegenheid om naar de afgelopen vijf jaar terug te kijken en bovenal een moment om vooruit te kijken. Welke ontwikkelingen komen er de komende jaren op de huurders, op HYA, op Ymere en op de maatschappij af? En hoe kan HYA hier het beste op reageren? Wat zijn de ontwikkelingen binnen het woonbeleid, binnen de corporatiewereld en binnen de Amsterdamse huurderswereld? En welke rol wil en kan HYA daarin spelen?

beleid Ymere

Rol, doelen en standpunten

We denken dan na over vragen als:

 • Wat is de rol van HYA? Onze doelstelling is duidelijk omschreven, maar welke rol wil en kan HYA nemen om de doelen te behalen en zo nog sterker op te kunnen staan voor de huurders van Ymere in Amsterdam?
 • Hoe werken we samen met al onze relaties en hoe zou dit nog kunnen verbeteren?
 • Wat zijn onze gezamenlijke standpunten over de belangrijkste thema’s en hoe willen we die uitdragen?

Digitaal hadden we dit al flink voorbereid. HYA had een online beleidsdag gehouden en gezamenlijk aan een visiedocument gewerkt.

Van crisis tot huurdersinvloed

De thema’s waarover we een gezamenlijke visie willen formuleren zijn onder meer:

 • Beschikbaarheid
 • Betaalbaarheid
 • Duurzaamheid / energietransitie
 • Wonen in de wijk
 • VvE’s en gemengde complexen
 • Vrije sector
 • Alternatieve woonvormen
 • Wonen en Zorg 
 • Huurdersinvloed
 • Aansluiting bij informele participatie
 • Hoe moeten huurders en corporaties bijgestaan worden in en na crisistijden?

Daarnaast maken we elk jaar een werkplan, een plan waarin we concrete doelstellingen zetten om zo gestructureerd te werken aan het realiseren van onze doelen. Je kunt het werkplan 2020 hier inkijken.

Belangrijke besluiten en nieuwe doelstellingen

Van donderdagochtend 3 september tot zaterdagmiddag 5 september zijn deze zogeheten beleidsdagen gehouden en de energie van HYA spatte er van af. Door middel van allerlei (corona-proof) werkvormen hebben wij alle bovengenoemde thema’s besproken en meer. Er was veel aandacht voor polarisatie, de onverdeelde stad, kleine woningen, wooncoöperaties, meergeneratiewoningen, tijdelijke contracten, leefbaarheid, communicatie met Ymere, participatie van bewonerscommissies en renovatie én voor de slagvaardigheid van HYA.
Verder zijn er belangrijke besluiten genomen en nieuwe doelstellingen geformuleerd. Ook was er aandacht voor communicatiestijlen en samenwerking met elkaar. Als een groeiende en sterke huurdersorganisatie vond HYA het ook belangrijk om de SWOT-analyse over de inspraak ten opzichte van de woningcorporatie Ymere te optimaliseren.

Hilariteit

Dit deden we spontaan op het strand. Dat was een inspirerende manier om tot resultaten te komen. Het werkte ook geweldig, we hadden het papier ingegraven in het zand: tot de vloed kwam en onze analyse op papier overspoelde…. Dat was hilarisch. Op het strand hebben we ook mooie energieke en corona-proof groepsfoto’s gemaakt (waar helaas drie bestuursleden niet opstaan).

In deze corona-tijd vergadert het bestuur al veel online, en ook voor deze beleidsdagen waren de online mogelijkheden uitgebreid. Zo kon een bestuurslid digitaal met allerlei werkvormen meedoen.

Binnenkort wordt alle opgedane kracht en kennis opgeschreven in twee belangrijke documenten. Ons meerjarenbeleidsplan en ons werkplan voor 2021. Natuurlijk leest u deze hier op de website zodra ze klaar zijn.

 

Klik op een foto om hem groot te zien.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief