De maatregelen van Amsterdamse woningcorporaties

Amsterdamse woningcorporaties hebben hun activiteiten aangepast om de veiligheid van hun huurders en medewerkers niet in gevaar te brengen vanwege het coronavirus. Huurders kunnen met vragen terecht bij de corporaties via mail, telefoon en sociale media. Dat geldt ook bij dreigende achterstand met betaling van de huur. Ontruimingen zijn stopgezet tot in elk geval 6 april. Waar mogelijk proberen de corporaties regelingen te treffen met huurders.

De bron van dit bericht is de AFWC

Voor de ondertekening van huurcontracten, sleuteloverdracht en bezichtigingen van woningen organiseren de corporaties allerhande maatregelen, waarbij er zo min mogelijk fysiek contact is en voldoende afstand kan worden gehouden. Alles onder de voorwaarde dat dat praktisch mogelijk is, en wat online kan, gebeurt online.

Balkonconcert

Zo worden sleutels soms overhandigd via een sleutelkastje met een code. Studentenhuisvester DUWO organiseert online ‘hospiteersessies’ voor studenten die in aanmerking willen komen voor een studentenkamer in een complex. En Habion bekijkt hoe ze haar oudere huurders een hart onder de riem kan steken met verstrooiende acties, zoals een balkonconcert.

Als iets met spoed gerepareerd moet worden, wordt voldoende afstand gehouden tot de huurders. Als huurders verkouden zijn of andere ziekteverschijnselen hebben, wordt de spoedreparatie op een ander moment gedaan. Via allerlei ICT-middelen zijn veel corporatiemedewerkers  thuis aan het werk.

Voorkomen betalingsachterstanden huurCorona Amsterdam

Amsterdamse woningcorporaties  komen waar mogelijk huurders tegemoet die in verband met corona in de (betalings)problemen komen. Daarbij is elke situatie anders en zal per situatie door elke corporatie met de huurder worden overlegd over een mogelijke betalingsregeling. Dit onder de voorwaarde dat de huurders bereikbaar zijn en hulp accepteren, bijvoorbeeld van de maatschappelijk dienstverleners waarmee corporaties samenwerken.

De corporaties zijn blij met de maatregelen die het kabinet heeft gepresenteerd voor de ondersteuning van de gedupeerden door het coronavirus. Ze verwachten dat deze maatregelen – in combinatie met het maatwerk dat corporaties de komende maanden gaan leveren – voldoende zijn om gedupeerde huurders te helpen. Daarnaast bespreken we met de gemeente hoe de bijstandsverlening zo snel mogelijk op gang kan komen.

De corporaties zetten zich al jaren samen met de gemeente en de maatschappelijke dienstverleners in voor het voorkomen en oplossen van langdurige betalingsproblemen, zodat ontruimingen kunnen worden voorkomen.

Het vroeg signaleren van betaalproblemen en actief benaderen van deze huurders gaat gewoon door, in aangepaste vorm via mail en telefoon.

Amsterdammers die een bijstandsuitkering ontvangen en betalingsachterstand oplopen worden door de corporatie bij de gemeente aangemeld en kunnen met de gemeente afspreken, dat hun vaste lasten zoals huur rechtstreeks wordt overgemaakt aan de corporatie. Dit is niet nieuw, maar dit gaat gewoon door.

De rechtbanken werken niet. De corporaties voeren recent uitgesproken vonnissen om tot ontruiming van woningen over te gaan, tot 6 april niet uit. Dit geeft ook de Corona huurmaatschappelijke dienstverleners meer tijd en ruimte om te zoeken naar mogelijke oplossingen. En dit sluit aan bij het beleid van de corporaties om ontruimingen zo veel mogelijk te voorkomen.

De corporaties roepen ook hun huurders van bedrijfsruimtes op om bij mogelijke betalingsproblemen zo spoedig mogelijk contact te zoeken met de corporatie, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden.

Meer informatie per corporatie

Elke corporatie heeft informatie op de eigen site staan voor de eigen huurders. Elke dag wordt crisisoverleg gehouden en kunnen de maatregelen worden aangescherpt.

Lees het volledige bericht op de site van de AFWC

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief