De scholingen van HYA

HYA biedt aangesloten bewonerscommissieleden gratis scholingen aan. Helaas konden verschillende cursussen de afgelopen maanden niet doorgaan door de corona-maatregelen. Nu hebben we even goed bekeken hoe we toch zoveel mogelijk trainingen kunnen aanbieden. Er is veel digitaal mogelijk, via online cursussen en via webinars. We hebben voor de webinars nog geen exacte data vastgelegd, maar willen u wel vast informeren.

Twee webinars

We zullen na de zomer twee webinars geven. Een webinar is een interactieve live-uitzending die u kunt volgen via internet. U kunt daar ook vragen stellen via de chatfunctie.

Overlegwet en samenwerkingsovereenkomst

Huurders hebben niet allen de plicht om huur te betalen, maar zij hebben ook rechten. Ymere moet de huurders volgens de wet betrekken bij het beheer en beleid van de woningen.
DHYA scholingaarom heeft Ymere met de huurdersorganisaties een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarin de afspraken om de huurders te betrekken zijn uitgewerkt.

In deze cursus krijgt u een toelichting op die afspraken en hoe die voor u bruikbaar zijn in de praktijk in uw complex.

Doelgroep: alle bewonerscommissies, vooral leden van BC’s die nog niet zo lang meedraaien.

Waar: Webinar (als u zich inschrijft ontvangt u een link per mail!)

Wanneer: dit webinar zal eind september/begin oktober plaatsvinden. Houd de website in de gaten!


Scholing vrije sector middenhuur

Het verschil tussen sociale huur en vrije sector huur is niet alleen de beperking op de huurverhoging. Woningen met een middenhuur zijn vrije sector woningen. Onder andere servicekosten en afhandeling van achterstallig onderhoud zijn anders geregeld dan bij sociale huurwoningen. In deze cursus krijgt u een overzicht van hoe zaken bij vrije sector huur geregeld zijn. Hoe kunt u aan de slag om achterstallig onderhoud aan te kaarten, of volgens u, onredelijke servicekosten te verlagen.

Doelgroep: bewonerscommissies in complexen waarin vrije sector verhuurd wordt (huren bij aanvang hoger dan €737,- per maand),

Waar: Webinar (als u zich inschrijft ontvangt u een link per mail!)

Wanneer: dit Webinar zal ergens eind oktober plaatsvinden. Houd de website in de gaten.


Doorgeschoven naar betere tijden

Corona Amsterdam

De training overleggen met Ymere wordt verplaatst naar op zijn vroegst 2021. Het is afhankelijk van de RIVM-regels wanneer deze workshop weer kan plaatshebben. Het gaat om een training waarbij interactie van groot belang is. Dat valt niet op een andere manier op te lossen.

De scholing/training conditiemeting en onderhoud wordt ook verplaatst naar 2021. Ook voor deze scholing geldt dat het een onderwerp is dat zich moeilijk leent voor een digitale training.


Online scholingen

De volgende scholingen geven we online. Hier kunt u zich voor opgeven en dan kunt u ze in uw eigen tijd volgen.

Servicekosten

Wat zijn het, hoe worden ze verrekend en wat kun je doen als je het er niet mee eens bent?

Huurders en eigenaren in één complex

Sinds de corporaties huurwoningen verkopen aan particulieren zijn er steeds meer complexen waar zowel mensen wonen met een huurcontract als mensen met een koopcontract. Hoe zit dat met de verschillende wetten en regels?

Een nieuwsbrief maken

Hoe maak je een goede nieuwsbrief die door de bewoners wordt gelezen?

Van groep bewoners naar bewonersgroep

Hoe organiseer je je eigen commissie? Wat doet de voorzitter en wat de secretaris. Hoe regel je de financiën?

Een bewonerscommissie starten

Via de overlegwet hebben bewonerscommissies in een complex van een corporatie een officiële status. Welke rechten heb je en welke verplichtingen horen daarbij? Waar vind je hulp?


Hoe krijgt u toegang tot deze cursussen?

Webinars

Krijgt u onze uitnodigingen? Dan zult u ook een uitnodiging met een link naar de Webinar krijgen op de juiste tijd. Krijgt u onze uitnodigingen nog niet, maar bent u wel lid van een bewonerscommissie (in oprichting) van Ymere: stuur dan even een mail naar info@www.hya.nl.

Digitale scholingen

Surf naar https://www.hya.nl/digitale-scholingen/ en lees daar wat u moet doen om de digitale scholing te starten!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief