Digitaal Energiecafé van de Woonbond

De Coronacrisis schopt ons leven aardig overhoop. Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Voor de Woonbond geldt dat ze plannen die ze hadden moeten veranderen. Eén van die plannen was de organisatie van Energiecafés waarin ze het gesprek met de achterban zouden aangaan over de energietransitie. Ze gaan die cafés nu vervangen met een webinar op het internet. Zij organiseren hetzelfde programma twee keer en wel op:

• Vrijdag 17 april om 11.00 uur
• Woensdag 22 april om 19.30 uur

Wat is een webinar?

Een webinar is een bijeenkomst met een presentator en publiek via het internet. Iedereen met een computer, laptop, tablet of telefoon met geluid kan daar aan meedoen. Wij zullen hierbij een presentatie geven wat de laatste stand van zaken van de inzet van Woonbond rond het Klimaatakkoord en een overzicht van wat je als huurdersorganisatie kan doen rond de komst van aardgasvrije wijken. U kunt die presentatie volgen en vragen stellen.

Wat komt aan de orde?
Ze geven een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen omtrent de inzet van de Woonbond op kwesties rond de energietransitie en het Klimaatakkoord. De overheid is volop aan de slag om het Klimaatakkoord uit te gaan voeren en werkt aan veranderingen van wetten en regels en het instellen van subsidies. Welke keuzes raken huurders en wat is daarbij de inzet van de Woonbond? Daarnaast kijken ze naar de ontwikkeling rond de realisatie van de aardgasvrije wijken. Want daar gaat het uiteindelijk gebeuren: in de wijk, in de buurt, bij iedereen thuis. Wat is de stand van zaken en wat gebeurt er nu? En hoe kunnen huurdersorganisaties daar lokaal mee aan de slag?

Voor wie?
Dit landelijke energiecafé is bedoeld voor bestuursleden van huurdersorganisaties en bewonerscommissies in de sociale en commerciële sector én voor individuele huurders. Ook huurders die verbonden zijn aan werkgroepen en projecten in het domein van de energietransitie zijn van harte welkom.

Meedoen?
Dit webinar duurt maximaal één uur. Deels is dat een presentatie, maar u kunt ook chatten (kletsen) met ons en met elkaar. En er wordt gestart met een korte quiz. Om mee te doen kunt u zich via deze link inschrijven:

https://woonbond.webinargeek.com/energiecafe-woonbond-webinar

Kies daarbij de datum en tijdstip die u het best schikt.

 

Deze tekst is een bewerkte brief van de Woonbond

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief