Dringende oproep aan het Rijk: geef huurders een 13e huurtoeslagmaand

De huurderskoepel SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) en Ymere maken zich zorgen over een grote groep huurders die door de stijgende energieprijzen in financiële problemen kan raken, en niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag van € 800.

De energierekening is bij normale prijzen al vaak niet op te brengen door huurders met een zeer laag inkomen. Dat geldt ook voor de huur. Door het voeren van een gematigd huurbeleid probeert Ymere de woningen betaalbaar te houden en biedt Ymere maatwerk als dat nodig is. Maar doordat het inkomen heel laag is, zijn ze hier onvoldoende mee geholpen. Uiteindelijk zal er gekeken moeten worden naar een lange termijnoplossing: de inkomenspositie moet verbeterd worden. En die taak ligt bij de overheid.

“Naast betaalbare woningen wil Ymere ook een bijdrage leveren aan een lagere energierekening. Zuinig omgaan met energie is de beste manier om de energierekening te verlagen. En dat gaat makkelijker in een goed geïsoleerde woning. We kijken op dit moment hoe we onze woningen sneller kunnen verduurzamen. Maar deze huurders moeten hun energierekening nu zien te betalen”, aldus Dory Louwerens, Directielid Verhuur & Wonen van Ymere.

Generieke korting is onvoldoende voor een grote groep huurders

Huishoudens met een inkomen tot 120% boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van € 800. Deze komt bovenop de generieke korting die alle huishoudens van het Rijk krijgen.  Dory: Huurders die iets meer dan 120% van het sociaal minimum verdienen worden volledig over het hoofd gezien. Deze groep heeft óók de financiële middelen niet om de hoge energierekening op te vangen. De generieke korting is voor hen niet voldoende. Zij hebben extra compensatie nodig. De energierekening is bij normale prijzen al moeilijk op te brengen. De torenhoge energieprijs komt harder aan bij deze groep.

Huurders die wél in aanmerking komen, worden niet bereikt

Wilma van Lijf, voorzitter SHY: “En we vragen ons af of iedereen die wél in aanmerking komt wel wordt bereikt”. Huishoudens die bijstand ontvangen van de gemeenten krijgen het bedrag van € 800 automatisch op hun rekening gestort. Van deze groep is bekend dat ze een laag inkomen hebben. Anderen moeten de toeslag zelf aanvragen. Zowel wijzelf als Ymere hebben huurders geïnformeerd over de energietoeslag en hoe zij dat moeten aanvragen.  Maar je bereikt helaas niet iedereen. En de huurders die je wel bereikt, moeten de digitale aanvraagprocedure zien te doorlopen. Wat nou als je minder digitaal vaardig bent en/of laaggeletterd?”

De oplossing: betaal in de maand mei twee keer de huurtoeslag uit

SHY en Ymere zien hiervoor een simpele en doeltreffende oplossing. Het Rijk geeft aan alle mensen die huurtoeslag ontvangen een  13e maand huurtoeslag, naast de generieke korting en extra financiële compensatie van € 800. Dan bereik je álle huurders die weinig inkomen hebben. En ze krijgen het geld direct op hun rekening gestort zonder dat ze het zelf moeten aanvragen of moeten weten dat de regeling bestaat. En het mooie is: het kan simpel en snel. Betaal in de maand mei twee keer de huurtoeslag uit.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief