Een stevig overleg

Het bestuur van HYA heeft vier keer per jaar een overleg met het management van Ymere Amsterdam, het Stedelijk Overleg. Op 19 maart zaten we weer samen voor een stevig overleg met beide regiomanagers en met twee van de 3 (nieuwe) managers wonen. We hebben gesproken over de signalen die HYA heeft gekregen van bewoners en bewonerscommissies. Er was heel wat om te bespreken! Zo hadden we het onder meer over de volgende onderwerpen:

Medehuurderschap

HYA heeft aan Ymere gevraagd wat precies hun beleid is ten aanzien van inwonende kinderen die mantelzorg verlenen. Nu wordt hun aanvraag voor medehuurderschap vaak afgewezen, zelfs in schrijnende situaties. Ymere heeft toegezegd dit uit te zoeken.

Contractkosten / administratiekosten

Ondanks een uitspraak van de kantonrechter in mei 2017 dat contractkosten nagenoeg nihil horen te zijn, worden door Ymere nog steeds contract- of administratiekosten gevraagd aan nieuwe huurders. Omdat we er met Ymere niet uit komen is HYA met de Samenwerkende Huurders Ymere (SHY) van plan om juridische stappen te gaan zetten

Woonruimteverdeling

De gemeente, de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties.(AFWC) en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) hebben een eerste overleg over de vernieuwing van de Woonruimteverdeling gehad. Het was een interessant en positief overleg waar duidelijk werd dat er voldoende tijd moet worden genomen om te spreken over de uitgangspunten van de verschillende partijen.


Publiceren van projectenoverzicht

HYA heeft aan Ymere gevraagd of het op de eigen website alle projecten van Ymere in Amsterdam mag publiceren. Ymere zoekt uit of dit kan en komt daar op terug.

Verkoop sociale huurwoningen

Naar aanleiding van de protestactie bij het complex Olympia in Amsterdam Zuid, die ondersteund is door HYA, hebben we gesproken over de verkoop van sociale huurwoningen in wijken waar al erg weinig sociale huurwoningen zijn. Ymere heeft aangegeven dat het haar beleid niet zal aanpassen. HYA beraadt zich op eventuele stappen om Ymere te stoppen sociale huurwoningen te verkopen in wijken waar het percentage onder de afgesproken 35%-grens ligt. Daarbij wordt ook steun gezocht bij het college en de gemeenteraad. HYA en SHY zullen er ook voor zorgen dat dit punt hoog op de agenda van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) blijft staan.

Mutatielijsten verstrekken

HYA heeft aangegeven dat ze wil dat Ymere uitgebreide mutatielijsten versterkt aan HYA en aan de bewonerscommissies die daarom vragen. De AVG-wetgeving is volgens HYA geen belemmering, omdat gegevens geanonimiseerd kunnen worden. Ymere komt ook hierop terug.

Opkomen voor jullie belangen

Zoals je leest zijn er veel onderwerpen die niet in een keer afgehandeld kunnen worden. HYA blijft overleggen en brieven schrijven naar Ymere. Wij blijven opkomen voor de belangen van jullie, de huurders. Heb jij een belangrijk punt dat stadsbreed speelt en waar je maar niet uitkomt met Ymere? Stuur HYA dan een mail: info@www.hya.nl. Dan gaan wij aan de slag met je vraag of signaal.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief