Energietransitie: tijd voor bewonersgedreven aanpak

We moeten van het gas af, dat is een grote opgave. Een opgave waarbij bewonersinitiatieven en bewonerscollectieven een grote rol kunnen spelen. Op dit moment worden bewoners alleen als consument benaderd, dat moet veranderen, betoogt het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners, LSA, in een essay.

De urgentie en omvang van energietransitie is enorm en we hebben elkaar nodig. En deze grote topdown-operatie kan een stuk meer bottom-up worden gemaakt als het kansen biedt aan bewoners en hun initiatieven. De kracht en de dynamiek van de samenleving moet worden benut, stelt het LSA.

Hier vindt u een artikel en het essay Wijk voor de wijk; bewonersgedreven energietransitie.

 

huurders Amsterdam aardgasvrij

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief