FAH: nieuwe federatie van Amsterdamse huurderskoepels

De gesprekken tussen de huurderskoepels van De Key, Ymere, Stadgenoot, Rochdale, Eigen Haard en de Alliantie om een Federatie van huurderskoepels in Amsterdam op te richten, verlopen voortvarend. De bedoeling is om per januari 2019 de stichting Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) te hebben opgericht. De FAH gaat aanschuiven bij de gesprekken over de nieuwe prestatieovereenkomst in de hoofdstad.

Een huurderskoepel bundelt de belangen van alle huurders bij één verhuurder, veelal een woningcorporatie. Na het uiteenspatten van de Huurdersvereniging Amsterdam, een breder verband van huurderskoepels en allerlei wijk gebonden huurderscommissies, hebben de corporatiekoepels onderling samenwerking gezocht. Dat leidt nu tot de oprichting van de FAH. De gemeente Amsterdam ziet graag dat deze federatie uitgroeit tot dé vertegenwoordiging van alle huurderskoepels van in Amsterdam werkzame woningcorporaties. De FAH in oprichting wil dat ook en zal daartoe de nog ontbrekende huurderskoepels van Woonzorg Nederland, Habion en de Samenwerking benaderen. De huurderskoepel van DUWO is wel aangehaakt, maar participeert op dit moment nog nauwelijks.

De FAH wordt de gesprekspartner van gemeente en corporaties bij het tot stand komen van de nieuwe prestatieafspraken. Het bestuur van FAH heeft de intentie alle gesprekstafels op het gebied van Wonen vanuit het eigen bestuur te bemensen. Dat zal een hele uitdaging worden, want het verleden leert dat deze gesprekken zeer tijdrovend zijn. ‘Of dit haalbaar is, zal het komende jaar uitwijzen,’ aldus het HYA-bestuur.

Huis in koepel.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief