FAH: Stel de huurder centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting

De woonvisie van de gemeente Amsterdam wordt dit jaar geactualiseerd in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting (AAV). De missie van de gemeente Amsterdam is “Voldoende betaalbare en goede woningen in een ongedeelde stad”. De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) geeft, in het belang van de huurders, haar visie op de zeven doelen van de AAV en wil het toekomstige woningbeleid in Amsterdam beïnvloeden. De FAH geeft daarbij voor elk doel de eigen invulling en overwegingen. De FAH blijft benadrukken: “volkshuisvesting gaat over mensen en de woning is voor hen een thuis”.

In de afgelopen maand heeft de FAH gewerkt aan een reactie. Deze is besproken met een brede achterban van huurders.
Dit document is daarmee de inzet van de FAH voor de onderhandelingen over de prestatieafspraken met de gemeente en de Amsterdamse woningcorporaties.

Lees het document: Stel de huurder centraal in de Amsterdamse Aanpak Volkshuisvesting op de site van de FAH

fah aanpak volkshuisvesting

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief