FAH: Wethouder Pels lost woningnood op door inperking rechten van huurders

Dit is een persbericht van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). Dat is de overkoepelende organisatie van huurderskoepels bij woningcorporaties. FAH komt op voor de bescherming en de belangen van tienduizenden huurders. De FAH voert in de komende maanden namens de Amsterdamse huurderskoepels de onderhandelingen over de Prestatieafspraken met de gemeente en de woningcorporaties.

Wethouder Pels geeft terecht aan dat de woningmarkt helemaal vastloopt. Haar oplossingen verminderen echter de rechten van huurders. Huurders, die al de zwakste partij op de woningmarkt zijn. Dit doet zij door woningdelers gezamenlijke huurcontracten te geven. Het risico van de verhuurder wordt op deze wijze verlegd naar de huurders. Ook wil ze de sterke huurbescherming van huurders aantasten door huurcontracten onder voorwaarden in te stellen. Hiermee laait de discussie over passend wonen van enkele jaren geleden weer op. Huurders wordt geen beter aanbod gedaan, wel wordt van hen verwacht dat zij de woningnood oplossen.

De wethouder wil ook onderzoeken of het mogelijk is om bij grote woningen waar de kinderen vertrokken zijn, de zittende huurders onder druk te zetten, te verhuizen naar een kleinere woning. Wederom een verslechtering van de positie van de huurders.

Stop verkoop en liberalisatieFAH

De FAH wil dat de corporaties veel meer investeren in bestaand sociaal bezit en de woningen veel sneller verduurzamen. De FAH wil dat achterstallig onderhoud wordt verholpen en dat de extra investeringskracht, ontstaan door het eindigen van de verhuurdersheffing, ook zichtbaar en direct wordt besteed aan de bestrijding van armoede van huurders.

De FAH wil dat de corporaties de jaarlijkse huurverhoging sterk matigen. De FAH wil de ongedeelde stad terug en een stop op verkoop en liberalisatie van sociale huurwoningen in heel Amsterdam. Cees Fenenga, bestuurslid FAH: “De FAH stelt dat de oplossing van de woningnood ligt bij de overheid. Daar zijn de besluiten genomen die deze zeer hoge nood hebben opgeleverd en daar zal ook de oplossing vandaan moeten komen. Ook op de woningmarkt moeten de sterkste partijen de zwaarste lasten dragen. Huurders zijn dat niet.”

 

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief