Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) opgericht

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is een feit. Voortaan samen op de bres voor de Amsterdamse corporatiehuurders!

Om de belangen van hun achterban, en dat is ongeveer 60% van alle Amsterdamse huurders, zo goed mogelijk te behartigen en hen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen, is de FAH maandelijks in gesprek om tot gezamenlijke standpunten te komen.

De leden van de FAH doen dit met een warm hart voor alle Amsterdamse huurders. En staan daarbij open voor samenwerking en kennisdeling met alle andere groepen die huurders vertegenwoordigen en/of huurdersbelangen behartigen.

FAH

Op de foto ziet u de oprichters van de FAH:
Frank Vreugd (Bewonersraad Rochdale), Peter Weppner (Stichting Huurders Ymere Amsterdam ), Chris Vonk (Huurgenoot), Eva Visser (HBO Argus), Helmie Bijleveld (Huurderskoepel Arcade), Levina de Lange (Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Amsterdam), Cees Fenenga (Stichting Huurders Ymere Amsterdam) en Nelleke Lindhout (HBO Argus)

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief