Geen vertrouwen meer in Huurdersvereniging Amsterdam

De Huurdersorganisaties Arcade, HBVA, HYA, Huurgenoot en HBO-Argus hebben vandaag aan de Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en aan wethouder Ivens laten weten dat zij hun lidmaatschap van de Huurdersvereniging Amsterdam zullen opzeggen.

De huurdersorganisaties die de huurders van de corporaties De Key, De Alliantie, Ymere  Stadgenoot en Eigen Haard in Amsterdam vertegenwoordigen zien geen oplossing voor de aanhoudende reeks van conflicten en ruzies die de Huurdersvereniging al geruime tijd teisteren. Huurders hebben recht op een sterke zakelijke Huurdersvereniging die met de inbreng van de leden huurders in Amsterdam op de kaart zet. Dat is binnen de HA niet meer mogelijk.

De Huurdersvereniging Amsterdam is opgericht als overkoepelende vereniging van meerdere huurdersorganisaties in Amsterdam. De Huurdersvereniging kent huurderverenigingen uit de stadsdelen en huurderorganisaties van huurders bij de woningcorporaties als leden. Namens hen overlegt de Huurdersvereniging Amsterdam met de gemeente en de federatie van woningcorporaties (AFWC) over gezamenlijke afspraken.

In de zomer stapten vier bestuursleden op en een maand geleden zegden de meeste lokale leden hun lidmaatschap op. Daarmee was het draagvlak van de vereniging al heel erg wankel geworden. Arcade, HBVA, HYA, Huurgenoot en HBO-Argus  wijzen in hun opzeggingsbrief op een vereniging waarin de leden nauwelijks inbreng in het beleid hebben. Er is te weinig transparantie en  de vereniging wordt al meer dan een jaar door ruzies en reorganisaties verscheurd.

De huurderorganisaties wijzen op hun verantwoordelijkheid om voor hun achterban goede en heldere afspraken  over het aanbieden van sociale huurwoningen in Amsterdam te maken. Die taak willen de huurdersorganisaties nu zelf in afspraak met de gemeente oppakken.

Voor meer informatie kunt u contact op nemen met het secretariaat van Huurders Ymere Amsterdam (HYA): telefoon 020- 6258046 / email: secretariaat@huurdersymere.amsterdam.
HYA is bereikbaar op dinsdag en donderdag

Logo's huurderverenigingen Amsterdam

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief