Huur/ koopcomplexen

Steeds meer huurders van Ymere wonen in een Huur-/ Koopcomplex, een gebouw waar huurders en kopers samen in wonen en waar de Vereniging van Eigenaren het beheer bepaalt. Om de participatie, samenwerking en informatie-uitwisseling tussen kopers, Ymere en huurders te vergroten zijn er in 2015 een aantal pilots opgezet. Soms verliepen die bevredigend, soms stroef.

Het voornemen van Huurders Ymere Amsterdam is om samen met Ymere betere resultaten te bereiken op het punt van huurdersparticipatie in Huur-/ Koopcomplexen, want het aantal blijft gestaag groeien. Inmiddels is een werkgroep aan de slag om de participatie, samenwerking en informatie-uitwisseling te verbeteren tussen kopers, Ymere en huurders. Namens HYA zit Marianne Knollenburg in deze werkgroep.

Ook wil Huurders Ymere Amsterdam dat Ymere meer ruimte gaat bieden aan alternatieve vormen tussen huur en koop, zoals huurkoop of klushuur en aan alternatieve woonvormen en wooncoöperaties.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief