Handleiding overleg wijkbeheerder met huismeestertaken

Het is belangrijk om als bewonerscommissie goed naar de inzet van de wijkbeheerder te kijken omdat dit gevolgen kan hebben voor het complex en voor de servicekosten. Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is met Ymere in gesprek gegaan om voor bewoners een sterke positie uit te onderhandelen in de afstemming van deze taken. Daarna heeft SHY in samenwerking met Ymere een handleiding gemaakt. Met deze handleiding wil de SHY de bewonerscommissie handvaten geven voor het overleg over deze inzet.

Ymere heeft met Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) de afspraak gemaakt om de inzet van de huismeestertaken van de wijkbeheerder twee keer per jaar af te stemmen met de bewonerscommissie. Dit betekent dat partijen met elkaar bespreken in hoeverre de inzet van de wijkbeheerder nuttig en noodzakelijk is. Bewonerscommissie en Ymere overleggen ieder vanuit hun eigen invalshoek over wat nut en noodzaak is.

Meer, minder of niet noodzakelijk

Uit dit overleg kan voortvloeien dat de intensiteit van bepaalde taken meer of minder kan of dat een bepaalde taak niet meer noodzakelijk is. Het resultaat kan ook zijn dat de inzet van een wijkbeheerder niet meer nodig is.

Bekijk de handleiding >>

huismeester

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief