Hitte in de Stad: Hete Hangijzers

Op 27 juni organiseerde het samenwerkingsverband City Net Zero van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) een symposium over hitte in de stad. Ook HYA was hierbij aanwezig. Wonen in een woning die veel te warm wordt is een groeiend probleem. In Amsterdam zien wij dat huurders steeds vaker klachten hebben over (extreme) hitte in hun woning. Op het symposium werd aandacht besteed aan de oorzaken van hittewoningen, de gezondheidsgevolgen en natuurlijk de vraag: Wat kunnen wij hiertegen doen?

Hittewoningen

Veel huurders hebben te maken met hittewoningen. De HvA heeft de gevolgen van extreme hitte op een rijtje gezet. Zelf kunt u wel iets tegen hitte doen, de ramen openzetten maakt bijna altijd een groot verschil. Voor sommige huurders is dat alleen niet een realistische oplossing, bijvoorbeeld door inbraakgevoeligheid of harde wind. Huurders kunnen naast zelf maatregelen nemen ook een beroep doen op de verhuurder (zoals Ymere). Zo kunnen huurders aanvragen doen bij de verhuurder voor het plaatsen van zonnewering voor de ramen en meer planten en bomen plaatsen in gezamenlijke buitenruimtes. De Woonbond geeft op hun website een goed overzicht over wat huurders zelf kunnen doen en wat zij van de verhuurder kunnen vragen: https://www.woonbond.nl/vraagbaak/aanpak-hitte-in-huis.

Beleid

Het is goed wanneer huurders zelf actie ondernemen om hun woning koel te houden. Maar daarnaast is het belangrijk dat overheden en corporaties afspraken maken om hittewoningen te voorkomen. Helaas is er voor veel problemen met hitte nog weinig beleid. Onderzoek naar hitte in woningen geeft steeds beter inzicht in de maatregelen die wel en niet werken. Uit onderzoek naar hittewoningen in onder andere Amsterdam volgen drie tussentijdse aanbevelingen:

 • Beperk zoninstraling tegen opwarming
 • Vergroot spuimogelijkheden voor toepassing
  zomernachtventilatie
 • Verlaag buitenluchttemperatuur

Ook vanuit de GGD wordt aandacht gevraagd. Zij komen met de volgende oproep:

Aandacht voor hitte in levensloopbestendige woningen

 • Voeg hittemaatregelen toe aan subsidies en leningen voor levensloopbestendig maken van woningen
 • Denk aan makkelijk te bedienen en inbraakbestendige ventilatiemogelijkheden en buitenzonwering
 • En koel indien nodig actief met bv warmtepomp

Aandacht voor hitte in huurwoningen, ook van jong-volwassenen

 • Wooncorporaties: Neem bij verduurzaming van woningen ook hitte-adaptatie mee: buitenzonwering en
  goede mogelijkheden voor ventilatie.
 • Gemeenten: Stimuleer particuliere verhuurders om woningen hittebestendiger te maken. Koppel
  subsidies of leningen voor verduurzaming aan eisen voor goede ventilatie en buitenzonwering.
 • Verstrek goede informatie over wat je zelf kan doen om je woning koel te houden

Rol van HYA

HYA heeft meerdere signalen binnengekregen van huurders van Ymere die te maken hebben met hitteklachten. In gesprekken met Ymere is hier in het verleden gezocht naar realistische en effectieve oplossingen. HYA zal zich blijven inzetten om dit punt op de agenda te zetten.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief