Huur betalen in crisistijden

Waarom wordt de huuraanpassing nu doorgevoerd, mensen hebben het financieel zwaar? Dat is een vraag die we veel horen nu. Uw huurdersorganisatie heeft deze vraag gesteld aan de corporatie.

In deze moeilijke tijd wil Huurders Ymere Amsterdam (HYA) natuurlijk opkomen voor de mensen die financieel hard geraakt worden deze crisis. Mensen die hun inkomsten zien wegvallen, maar wel ‘gewoon’ hun huur moeten doorbetalen. En dat terwijl ze wel de huurverhogingsvoorstellen op de mat zien vallen. De Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (waar HYA in zit) is hier dan ook met de directie het gesprek over aangegaan.

Individuele hulp

Ymere vertelde dat ze dezelfde aanpak heeft als de rest van de Amsterdamse corporaties. Ze leveren maatwerk voor huurders die in de financiële problemen komen. Huurders die financieel het huur coronahardst worden geraakt door de coronacrisis, krijgen individueel hulp van woningcorporaties.

Corporaties redeneren dat uitstel van de reguliere huuraanpassing of een algemene huurbevriezing op 1 juli voor iedere huurder zou gelden, terwijl niet iedereen dit nodig heeft. Corporaties kiezen daarom bewust voor maatwerk voor mensen die betalingsproblemen hebben door inkomensverlies.

Anneke Verboom, beleidsadviseur Schuldenproblematiek van de Amsterdamse Federatie Woningcorporaties (AFWC) legt op de site van Aedes uit: ‘We zetten juist nu onze succesvolle Sluitende Aanpak Vroegsignalering door, met intensieve inzet van corporaties en de succesvolle projecten Vroeg eropaf en Geregelde Betaling met gemeenten en maatschappelijk dienstverleners. In plaats van na twee maanden huurachterstand, kunnen corporaties nu al na één maand signalen doorsturen naar de gemeente. De corporaties zetten extra mensen in om huurders te bellen of contact te leggen via brieven en WhatsApp.’

Snel contact opnemen

Het grootste deel van de huurders die nu in financiële problemen komen zijn zzp’ers. Daarvan zijn er relatief veel in Amsterdam. Verboom: ‘(…) We roepen huurders op om zo snel mogelijk contact op te nemen met corporaties om problematische schulden te voorkomen.’

Ymere zegt zich te realiseren dat dit een moeilijke tijd kan zijn voor onze huurders. Daarom hebben ze verschillende regelingen voor huurders die door de coronacrisis moeite hebben om hun huur te betalen. Heeft u vanwege de situatie rondom het coronavirus problemen met het betalen van de huur? Neem dan zo snel mogelijk contact met Ymere op.

Overheidsmaatregelen

De overheid heeft overigens ook een pakket aan maatregelen om ondernemers en zzp’ers die door de coronacrisis veel inkomen moeten missen, financieel te ondersteunen. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief