Huurbeleid

Home 9 Huurbeleid

dia uit presentatie huurbeleid maart 2017

Tijdens de Stichtingsraad van 1 maart stond het punt huurbeleid Ymere met de daaraan gekoppelde huurverhoging op de agenda. Arnoud Schüller van Ymere gaf uitleg aan de hand van een presentatie, waarna Huub de Boer de visie van SHY op de huurverhoging gaf. Na de pauze was het de beurt aan de aanwezige huurders om zich uit te spreken over een zestal stellingen over het onderwerp.

Aanleidingen voor het nieuwe huurbeleid van Ymere zijn de nieuwe Woningwet, de Wet Doorstroming en de aanpak van passend toewijzen. Onder passend toewijzen verstaat Ymere dat de corporatie bij toewijzing kijkt volgens een ‘woningbenadering’ en een ‘bewonersbenadering’.

Bij de woningbenadering wordt de huurprijs van de woning mede bepaald door de locatie van de woning: woningen in centrum zijn meer gewild en daarom duurder dan bijvoorbeeld woningen in Noord. Zo ontstaat er een ‘logische huurprijs’ waarbij voor 75% van de woningen de streefhuur lager uitvalt. Daarnaast leidt deze aanpak tot de doelstelling om 75% van alle nieuwe verhuringen aan huurders met huurtoeslag toe te kunnen wijzen.

Bij de bewonersbenadering kijkt Ymere welke huur ‘past’ bij de huurder. Door vraag en aanbod beter te matchen, wordt de kans kleiner op scheefwonen en op plaatsing van een huurder in een te dure woning. Ymere wil naar de logische huurprijs, oftewel de ‘streefhuur’ toegroeien via nieuwe verhuringen (direct de streefhuur toepassen) en via de jaarlijkse huurverhoging.

Het voorstel voor huurverhoging van Ymere gaat ook uit van een bewonersbenadering, waarbij de verhoging inkomensafhankelijk is. Huub de Boer gaf een reactie hierop met een presentatie waarin de kanttekeningen van SHY naar voren kwamen. Op dit moment (maart 2017) zijn het nieuwe huurbeleid en de huurverhoging per 1 juli 2017 nog onderdeel van het overleg met Ymere.

Bekijk de presentatie van Arnoud Schüller (Ymere):
Uitleg-Huurbeleid-Ymere-Asd-2017 (pdf)

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief