Huurders zeggen: nog meer aandacht voor Betaalbaarheid, Communicatie en Participatie

HYA moet prioriteit geven aan: ‘Betaalbaar huren’, ‘Communicatie van Ymere naar huurders’ en het ‘Participatiebeleid van Ymere’. Dat blijkt uit een enquête die de Amsterdamse huurdersorganisatie deed. Aanstaande woensdag 27 januari gaan we hier over doorpraten op de Bewonerscontactavond.

Huurdersorganisatie HYA deed een enquête onder alle aangesloten leden van bewonerscommissies en huurdersverenigingen. We wilden vooral weten wat ze van de huurdersorganisatie vinden en waaraan zij vinden waar HYA extra hard moet werken. We kregen best veel antwoorden (49) en we waren onder de indruk van de eerlijke en inhoudelijk sterke ideeën en meningen.

Waar moet HYA zich extra druk om maken in 2021?

De antwoorden op de vraag ‘Waar zou HYA zich extra druk om moeten maken?’ (meerdere antwoorden mogelijk) hebben we hier onder elkaar gezet in een grafiekje en op een rij.

 • Gemengde complexen (huurders en kopers in één complex)  – 36.36%
 • Verkoopbeleid Ymere (welke huizen verkoopt Ymere en waar?) – 43.18%
 • Betaalbare huren / huurbeleid en huurverhoging Ymere – 86.36%
 • Participatiebeleid Ymere (in hoeverre kunnen huurders invloed hebben op hun eigen huis /leefomgeving) – 54.55%
 • Communicatie van Ymere naar huurders / bewonerscommissies / huurdersverenigingen – 59.09%
 • Leefbaarheid van buurten   – 45.45%
 • Zorg, ouderen en kwetsbare groepen – 34.09%
 • Voldoende woningen (beschikbaarheid) – 52.27%
 • Vernieuwende woonvormen zoals wooncoöperaties binnen Ymere – 34.09%
 • Duurzaamheid en de energietransitie – 45.45%
 • Communicatie van HYA naar huurders en bewonerscommissies en huurdersverenigingen – 22.73%
 • Jongeren en tijdelijke contracten – 15.91%
 • Sloop, renovatie en nieuwbouw van Ymere – 38.64%

Verhalen en adviezen uit de praktijk

Over de top-3 antwoorden spreken we verder op onze digitale Bewonerscontactavond. We gaan vertellen wat onze plannen op het moment zijn op deze thema’s. En we gaan bovenal vragen stellen. Hebben de actieve huurders concrete adviezen, verhalen uit de praktijk: we horen het graag. Met al deze informatie kunnen we nog beter onze rol als belangenbehartiger uitoefenen. Alle aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen zijn dan ook erg welkom.

Wat gaan we met de rest van de resultaten doen?

Er is HYA een schat aan informatie gegeven waar we binnen het bestuur over zullen praten, waar we nog meer artikelen over zullen schrijven en publiceren en die we zullen (deels) delen met corporatie Ymere. Alle informatie zal meegenomen in onze (beleids)plannen en onze evaluatie, er zal over gesproken worden tijdens bijeenkomsten met huurders én we zullen er zeker over praten met Ymere.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief