Huurderskoepels, verenigd in de FAH, denken mee over aansluitingen Warmtenet

De komende jaren worden er in Amsterdam duizenden woningen versneld aardgasvrij gemaakt door ze aan te sluiten op het warmtenet. In augustus 2021 is de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) door de corporaties geïnformeerd over de aansluiting van 4.000 woningen op het Warmtenet vanaf 2022. De FAH heeft bereikt dat in de overeenkomst met Vattenfall belangrijke zaken voor huurders zijn opgenomen. Wat is er wel en wat is er niet aangepast op voorspraak van de FAH?

Meedenken

In augustus was al bekend dat Vattenfall en de Amsterdamse Federatie van WoningCorporaties (AFWC) op 29 november 2021 een overeenkomst zouden gaan tekenen om dit project uit te voeren. De FAH werd gevraagd om in de laatste fase voorafgaand aan de uitvoering mee te denken en mogelijk zelfs een positief advies te geven aan bewonerscommissies en bewoners.
De FAH heeft geen advies gegeven maar is wel ingegaan op het aanbod om mee te denken. Het is aan de huurderskoepels (zoals Huurders Ymere Amsterdam), bewonerscommissies en individuele huurders om te wegen of het aanbod voor hen goed is. De FAH is niet betrokken bij het formuleren van het aanbod aan de huurders en heeft geen kennis kunnen nemen van alle documenten, overwegingen en afspraken die hebben geleid tot de inhoud van die overeenkomsten.

Het aanbod

In het aanbod aan de huurders van de eerste 4.000 woningen is opgenomen dat bij woningen die aangesloten worden tussen 2022 en 2032 voor die periode een deel van het vastrecht is afgekocht.
Huurders kunnen op complexniveau zelf beslissen of zij ingaan op het aanbod. Als in een complex 70% of meer van de huurders akkoord gaan met het aanbod, kan de aansluiting voor alle woningen binnen dat complex plaatsvinden.

De aanpassingen

Het aanbod is naar aanleiding van de gesprekken met de AFWC en Vattenfall op de volgende punten aangepast:

  • Vattenfall zal gesprekken (prijsdialogen) gaan voeren met aangesloten huurders.
  • Corporaties streven naar isolatie – voor zover mogelijk – voordat de aansluiting plaatsvindt.
  • De leveringszekerheid van warmte wordt gegarandeerd.
  • Er wordt fors geïnvesteerd in duidelijke voorlichting van en informatie voor huurders.

Helaas niet aangepast

Andere punten, waar de FAH voor heeft gepleit, zijn niet opgenomen.

  • Er is niet afgezien van indexatie van het vastrecht over het deel dat niet door de corporatie afgekocht wordt.
  • De afkoop van een deel van het vastrecht geldt voor de periode tussen 2022 en 2032 en is niet 10 jaar vanaf het moment van aansluiting. Dat had de FAH graag anders gezien. Voor een aansluiting in 2022 geldt nu 10 jaar afkoop en voor een aansluiting in bijvoorbeeld 2024, 8 jaar afkoop.

Samenvatting van uitgangspunten FAH

De FAH heeft een samenvatting van zijn uitgangspunten in een notitie opgeschreven en deze aan de AFWC en Vattenfall opgestuurd. Deze notitie is hier te bekijken, op de website van de FAH.

Gelijke tarieven voor alle huurders

De FAH heeft zich ook stevig uitgesproken voor gelijke tarieven en kosten voor warmte voor alle huurders. Alle huurders in Amsterdam zouden moeten profiteren van een goede afspraak, niet slechts een klein deel.

Bron van het artikel: Fah.nu 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief