Huurdersorganisatie doet onderzoek naar betaalbaarheid en armoede

Woont u in Amsterdam en huurt u een woning van een corporatie? Heeft u iets te vertellen over betaalbaarheid of armoede? Wilt u dat uw verhaal invloed kan hebben op het betaalbaarheids- of armoedebeleid? Samen met het Nibud doet de FAH een onderzoek om de verhalen achter de cijfers naar boven te halen.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) is de overkoepelende organisatie van huurdersorganisaties in Amsterdam. De FAH vertegenwoordigt alle corporatiehuurders in gesprekken met de corporaties en de gemeente. Een belangrijk gespreksonderwerp is de financiële positie van Amsterdamse huurders.

U kan helpen om de FAH nog beter haar werk te laten doen.

Armoede en betaalbaarheid

De FAH wil graag de verhalen achter de cijfers kennen van huurders zelf, hoe huurders rondkomen en welke keuzes daarbij gemaakt worden. Deze verhalen kan de FAH gebruiken in gesprekken met corporaties en gemeente over armoedebeleid en betaalbaarheidsbeleid. U kan helpen om de FAH nog beter haar werk te laten doen.
De FAH heeft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gevraagd om met huurders in gesprek te gaan.

Heeft u iets te vertellen over betaalbaarheid of armoede? Wilt u in gesprek daarover?

Vul dan de korte vragenlijst in. Dat kan via deze link of door gebruik te maken van onderstaande QR-code.

huurders betaalbaarheid

Uw gegevens zijn en blijven uitsluitend bekend bij het Nibud, verhalen worden geanonimiseerd en niet herleidbaar gebruikt in het onderzoek. Uw gegevens worden direct na het onderzoek vernietigd.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief