Huurdersvereniging Van der Pek-buurt stelt Ymere in gebreke

Huurdersvereniging Van der Pekbuurt uit Amsterdam Noord heeft een brief gestuurd naar de directieraad van Ymere. Ze sommeert de woningcorporatie om vaart te maken met de renovatie van 1.200 woningen in het noordelijk deel van de wijk.

Woningcorporatie Ymere heeft recentelijk laten weten dat ze de renovatie van het noordelijk deel van de Van der Pekbuurt met minimaal twee jaar uitstelt. Ymere zegt dat het plan, dat mede met bewoners is ontwikkeld, te duur is. Ze heeft aangegeven dat ze op zoek gaat naar alternatieven om kosten te besparen en toch een goede woningkwaliteit te realiseren. De huurdersverenging is hier zeer teleurgesteld over.

Beschermd stadsgezichtven der pek

Huurdersverenging Van der Pekbuurt schetst in haar brief aan Ymere hoe er door Ymere is gehandeld sinds de laatste grootschalige renovatie in de wijk, in 1985. Het 100 jaar oude tuindorp heeft sindsdien onder meer succesvol gestreden tegen sloopplannen, is officieel onderdeel geworden van rijksbeschermd stadsgezicht Amsterdam-Noord en heeft gezien hoe het zuidelijk deel van deze wijk (360 huizen) wel grootschalig werd gerenoveerd. De afgelopen drie jaar is er, samen met bewoners, gewerkt aan plannen die vergelijkbaar zijn met de aanpak van het zuidelijk deel van de wijk. Nu is het duidelijk dat deze plannen jaren vertraging op gaan lopen én dat er gekeken gaat worden naar kostenbesparing.

Achterstallig onderhoud

Intussen zijn er al vele jaren geen verbeteringen aangebracht in deze wijk en is er zo veel achterstallig onderhoud dat de wind waait in sommige huizen, zo verklaart voorzitter Bart Stuart van de huurdersorganisatie Van der Pek in een artikel van Nul20.

In datzelfde artikel legt een woordvoerder van Ymere uit waarom de renovatieplannen worden stilgelegd. “Het is een enorm project. Vanwege het grote aantal woningen in het noordelijk deel legt dat een groot beslag op onze middelen gedurende een aantal jaren. Dit in de wetenschap dat ook voor ons geldt dat onze middelen niet onbeperkt zijn. Gezien onze grote opgave gaan we de komende maanden aanvullend onderzoek doen naar eventuele alternatieve, kostenbesparende opties en mogelijkheden die geen afbreuk doen aan het wooncomfort en de woonkwaliteit.”

Contractbreuk

Van der Pekbuurt

Bijeenkomst van Huurdersvereniging Van der Pek-buurt 

Volgens de huurdersvereniging is er sprake van contractbreuk en wordt hierdoor het samenwerkingscontract met de bewonersvereniging opgezegd. Ze schrijven dat het voor hen steeds duidelijker wordt dat Ymere de woningen slechts minimaal wil opknappen, een deel van de sociale woningen wil verkopen en de energie-exploitatie wil laten uitvoeren door energiebedrijf Vattenfall. En dat gaat tegen de wensen in van de bewoners. Zij schetsen een ander mogelijk toekomstbeeld waarbij onder meer ‘verkoop van woonblokken aan (professioneel) opgezette wooncoöperaties’ en ‘verantwoorde circulaire energievoorzieningen’ genoemd worden.

Nakomen van verplichtingen

En daarom sommeert de huurdersvereniging Ymere in een brief om ‘aangegane verplichtingen voor de hele wijk na te komen, door het vlot oppakken van het plan waaraan drie jaar is gewerkt’. Wethouder Ivens heeft corporatie en huurders opgeroepen om na het onderzoek naar mogelijke kostenbesparingen gezamenlijk en constructief op zoek te gaan naar oplossingen, zodat de noodzakelijke renovatie zo snel als mogelijk kan aanvangen.

Bronnen

Ymere stelt renovatie van Van der Pekbuurt Noord uit – Nul20 , 15-03-2021

‘Ymere moet vaart maken met aanpak noordelijk deel Van der Pekbuurt’ – Nul20, 29-04-2021

Projectpagina van Ymere voor Van der Pekbuurt – Ymere

Brief van de huurdersvereniging Van der Pekbuurt -29-04-2021

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief