Huurverhoging 2018

De regering bepaalt ieder jaar hoeveel de huur maximaal mag stijgen. De maximale huurverhoging 2018 is afhankelijk van uw huishoudinkomen, gebaseerd op de inkomensgegevens van 2016. Voor inkomens tot en met € 41.056 geldt een maximaal percentage van 3,9% huurverhoging. Voor inkomens boven dit bedrag geldt een percentage van 5,4%.

Ymere vraagt in veel gevallen een lagere huurverhoging
Voor Ymere telt de hoogte van uw huidige netto huur mee. Duurdere huren stijgen minder snel.
De percentages zijn bepaald in overleg met de SHY.

Voor huishoudens tot € 41.056 hanteert Ymere onderstaande percentages:

HuurHuurverhoging
Hoger dan € 7100%
Hoger dan € 597Maximaal 0,8%
Hoger dan € 504 en lager dan € 597Maximaal 2,7%
Hoger dan € 417 en lager dan € 504Maximaal 3,4%
Lager dan € 417Maximaal 3,9 %

Heeft u een inkomen boven € 41.056?
Als uw huur hoger is dan € 710 kan de huurverhoging lager zijn dan 5,4%, afhankelijk van het gebied waar u woont. Kijk voor meer informatie op www.ymere.nl/huurverhoging.

Bezwaar maken
In bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging als een van onderstaande redenen geldt:

  • U had in 2016 of 2017 een lager huishoudinkomen dan op de inkomensverklaring van de Belastingdienst staat. Uw huishoudinkomen valt daardoor in de groep inkomens tot € 41.056.
  • Uw huishoudinkomen is hoger dan € 41.056 en:
    • U behoort tot de door de minister aangewezen groep van gehandicapten of chronisch zieken (kijk om welke handicap of chronische ziekte het gaat), óf
    • Uw huishouden bestaat op 1 juli 2018 uit 4 personen of meer, óf
    • Iemand in het huishouden heeft op 1 juli 2018 de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt

Verzoek om huurverlaging omdat uw inkomen in 2018 daalt
Daalt uw huishoudinkomen in 2018 tot onder de € 41.056? Dan kunt u een verzoek tot huurverlaging indienen. Bekijk meer informatie op de website van Ymere.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief