Huurverhoging Ymere 2019

Ook dit jaar heeft Samenwerkende Huurders Ymere (waar HYA deel van uitmaakt) met Ymere onderhandeld over de huurverhoging. Al is de huurverhoging hoger uitgevallen dan onze inzet was (dat was 0 procent), we zijn toch redelijk tevreden met de uitkomsten van de onderhandeling.

Het belangrijkst in het beleid is: hoe hoger de huur, hoe lager de huurverhoging. Je kunt hieronder zien hoe dit uitpakt. 

Voor HYA is het heel belangrijk dat de huren voor de mensen met de laagste inkomens betaalbaar blijven. We zijn daarom content dat we ook hebben afgesproken dat Ymere de huur voor 2500 huurders met een minimum inkomen verlaagt tot de huurgrens (607 of 651).

klik op het plaatje om het groter te maken.

Huurders met een sociaal huurcontract ontvangen vóór 1 mei een brief

De huurverhogingen worden ingevoerd per 1 juli 2019. Huurders ontvangen vóór 1 mei de brief over hun huurverhoging. Er kunnen uitzonderingen zijn door bepaalde regels. Zo geldt bijvoorbeeld de inkomensafhankelijk huurverhoging van 5,6% niet voor huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Huurders van vrijesectorwoningen krijgen voor 1 juni bericht.

Check

De Woonbond biedt een digitale check waarmee u kunt controleren of het huurverhogingsvoorstel van 2019 aan de wettelijke eisen voldoet.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief