Huurverhogingen bij Amsterdamse corporaties

Alle gesprekken over de huurverhogingen zijn afgerond en de resultaten zijn bekend. Wat wordt de huurverhoging voor de Amsterdammers? Elke corporatie geeft een eigen invulling aan de huurverhoging. Alles uiteraard binnen de kaders van de wet.

Een belangrijke landelijke spelregel is dat de gemiddelde huur over het hele sociale bezit van een corporatie dit jaar met 2,6% mag stijgen. Individuele huurders kunnen verhogingen tot 4,1% krijgen, de wat hogere inkomens (> 42.436 euro ) kunnen zelfs tot 5,6% krijgen.

Andere huurders krijgen dan minder verhoging, zodat het gemiddelde per corporatie niet boven de 2,6% komt. Wie welke verhoging krijgt verschilt per corporatie en is tot stand gekomen na onderhandeling met de huurderskoepel. Het beleid voor huurverhogingen bij de verschillende Amsterdamse corporaties staat in dit bestand op een rij.

Opvallend

Behalve Ymere gebruiken alle Amsterdamse corporaties de maximale huursomstijging van 2,6%. Ymere komt op een huursomstijging van 1,9 % in 2019. Alle corporaties maken voor het berekenen van de verhoging per woning onderscheid in huurklassen. Hierin is Ymere het meest gedetailleerd.

Extreme invloed WOZ-waarde

Om de percentages huurverhoging  te bepalen gebruiken Eigen Haard en de Alliantie de ‘maximale huur volgens de puntentelling’ als referentie. Wie een huurprijs betaalt die dicht bij deze ‘maximale huurprijs’ ligt, krijgt minder verhoging. Omdat de WOZ-waarde tegenwoordig ook meegerekend wordt in de puntentelling en die maximale huurprijzen door de extreme invloed van de WOZ-waarde enorm zijn gestegen, zeggen deze fictieve  bedragen weinig over de kwaliteit van de woning en niets over wat de huurder kan opbrengen. Daarom rekent Eigen Haard  minder verhoging als de huurprijs boven de 65% van het maximum ligt, vorig jaar lag die grens nog bij 85%.

Amsterdams Woonakkoord

Alle corporaties houden zich aan het Amsterdams Woonlastenakkoord. Dat betekent dat voor huurders die meerjarig een inkomen hebben onder 120% van het bestaansminimum de huur wordt ‘bevroren’ op (of verlaagd naar) de aftoppingsgrens (en de hoogte daarvan hangt af van de samenstelling van het huishouden).

Schema’s en plaatjes

Als je van schema’s en plaatjes houdt kijk dan naar deze infographic van !Woon, hier staan de belangrijkste cijfers over huurverhoging, huurtoeslag en toewijzen van sociale huurwoningen in 2019 weergegeven.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief