HYA gaat voor leefbaarheid!

Eén van de thema’s in het beleidsplan van HYA 2021-2025 is Leefbaarheid. In Amsterdam is de afgelopen jaren de kloof tussen ‘goede’ en ‘slechte’ wijken steeds groter geworden. HYA gaat hier extra aandacht aan besteden en heeft een werkgroep Leefbaarheid opgericht.

De werkgroep zal meer aandacht voor het brede thema leefbaarheid vragen, onder andere bij Ymere. De werkgroep wordt voorlopig bemenst door twee HYA-bestuursleden: Audrey en Tiene. Graag melden ze dat bewonerscommissieleden en huurders welkom zijn om mee te doen met de werkgroep. Stuur een mailtje als u interesse heeft: info@www.hya.nl.

Bewonersinitiatieven, prestatieafspraken en mantelzorgers

De doelstellingen van de werkgroep luiden als volgt: ontwikkelingen in de gaten houden, expertise opdoen en adviezen voorbereiden.

De werkgroep zal zich met name richten op kwetsbare wijken. In deze wijken komen steeds meer kwetsbare mensen te wonen. De groep mensen die vaker hulp nodig heeft wordt daardoor steeds groter. De werkgroep zal ervoor pleiten dat er nog meer aandacht komt voor gemengde wijken waar voldoende bewonerskracht is om elkaar te helpen.

De werkgroep zal zich ook richten op overbewoning in Amsterdamse corporatiewoningen. Door overbewoning kan de overlast in wijken toenemen en kan de leefbaarheid onder druk komen te staan.

De werkgroep bewaakt ook de prestatieafspraken (afspraken tussen gemeente, huurders en corporaties) op het gebied van leefbaarheid die tot Ymere te herleiden zijn. Bijvoorbeeld de afspraak dat er in principe geen rolstoelwoningen verkocht worden. En de werkgroep gaat de onderhandelingen over medehuurderschap voor volwassen mantelzorgers bewaken en erop toezien dat de afspraken die worden gemaakt worden gedeeld met de huurders.

De nieuw opgerichte werkgroep zet zich in voor een betere aansluiting tussen bewonersinitiatieven en bewonerscommissies. En voor meer inspraak voor huurders over en in hun buurt.

Informatie

Tot slot heeft HYA op de website een themapagina Leefbaarheid opgenomen en een themapagina Langer thuis wonen. Hier zal HYA u informeren over deze onderwerpen.

Leefbaarheid

credit: Nicole Baster

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief