HYA werkplan 2022

Home 9 HYA werkplan 2022

Ons werkplan voor 2022 is vastgesteld. Met dit werkplan laat Huurders Ymere Amsterdam (HYA) u weten wat we in 2022 gaan doen. Ook voor onszelf is het de leidraad voor onze inzet. We beschrijven onze doelstellingen en de manier waarop we die willen behalen. Ons primaire doel hierbij is en blijft: het behartigen van de belangen van Ymere-huurders in Amsterdam.

Het werkplan past binnen het Beleidsplan 2021-2025, dat in 2020 is vastgesteld. In het beleidsplan gaan we vooral in op onze inhoudelijke ambities: wat willen we bereiken op volkshuisvestelijk gebied?
Het werkplan focust meer op onze eigen organisatie en de relaties met onze belangrijke partners (onze achterban, Ymere). In het laatste hoofdstuk komen we terug op het beleidsplan: wat zijn, mede gelet op de actuele ontwikkelingen, de belangrijkste speerpunten voor 2022? En zijn er nog nieuwe punten die onze aandacht vragen? NB: niet alles wat we doen komt in het werkplan, we benoemen vooral wat in 2022 extra aandacht krijgt.

Lees over onze punten in het werkplan van 2022.

Download het Werkplan 2022 als pdf »

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief